หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

รายชื่อผู้รับรองมูลค่าของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

 

ลำดับที่

บริษัทจัดการ

ที่อยู่

วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1.

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

 1 มกราคม 2549

2.

ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 1 มกราคม 2549

3.

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 1 มกราคม 2549

4.

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 1 มกราคม 2549

5.

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 1 มกราคม 2549

6.

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1 มกราคม 2549

7.

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1 มกราคม 2549

8.

ธนาคาร ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ตึกธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1 มกราคม 2549

9.

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1 มกราคม 2549

10.

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1 มกราคม 2549

11.

ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

18 เมษายน 2550

12.

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 8 กันยายน 2551

13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 18 ตุลาคม 2556

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 25/02/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th