หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับปีวัวที่เพิ่งผ่านพ้นไป

            สวัสดีปีขาล 2553 ค่ะ เพิ่งผ่านพ้นไปกับปีวัวที่อ้วนท้วนเนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นวิ่งทะยาน ขึ้นมา 300 จุด เชื่อว่าสมาชิกกองทุนทุกท่านคงมีความสุข ยิ้มได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะแม้ว่าสถานการณ์ของตลาดตราสารหนี้ไม่ค่อยสดใสก็ตาม การลงทุนก็เป็นเช่นนี้เองค่ะ มีเพิ่มขึ้น ลดลง ดังนั้น สมาชิกทุกท่านต้องใจเย็น ๆ นะคะเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาวจนถึงเกษียณอายุ อย่าด่วนตัดสินใจเอาเงินออกจากกองทุนหรือสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในภาวะที่ตลาดทุนผันผวนโดยยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อท่านสมาชิกเลยค่ะ

            ผ่านไป 1 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็โตขึ้นอีก 1 ปี เช่นกันค่ะ ทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและจำนวนนายจ้าง โดยเฉพาะการจัดให้สมาชิกเลือกได้หลายนโยบายการลงทุน (employee’s choice) ซึ่งเป็นเรื่องเด่นสำหรับปี 2552 ก็ว่าได้ เพราะจากความร่วมมือกันทั้งสำนักงาน กลต. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่พยายามผลักดัน ให้ความรู้กรรมการกองทุนให้เห็นประโยชน์ของการจัดให้มี employee’s choice และการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งกองทุนหลายนโยบาย (master fund) ปรากฏว่า ณ ไตรมาส 3 ปี 2552 มีนายจ้างจัดให้มี employee’s choice แล้ว 1,153 ราย คิดเป็น 12.40 % ของจำนวนนายจ้างทั้งหมดโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 73.40 %

            การคงเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำนักงาน กลต. ให้การสนับสนุนสำหรับผู้ที่รอการโอนย้ายเงินไปยังกองทุนใหม่ และผู้ที่เกษียณอายุแต่ยังไม่ประสงค์จะรับเงินออกในช่วงเวลานั้น โดยสำนักงานได้ประสานงานกับกรมสรรพากรขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนและได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าในคณะทำงานด้านภาษี long-term saving ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหัวหน้าคณะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและได้รับความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกกฎกระทรวงค่ะ

            ในส่วนของการให้ความรู้นายจ้าง กรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน สำนักงาน กลต. ให้ความสำคัญอย่างมากและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ thaipvdภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วขึ้นรวมทั้งมีข่าว update ให้ได้ทราบอยู่เสมอ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ ท่านใดอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับกองทุน รู้จริง รู้ไว รู้ก่อนใคร ก็ขอเชิญเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อย ๆ นะคะ  นอกจากนั้น ก็ยังมีการจัดทำสื่อเผยแพร่ 2 เรื่อง ได้แก่ “เรื่องเล่ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ่งที่สมาชิกควรรู้” และ “แก๊งซ่าตามหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับการ์ตูน” ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่องต่าง ๆ อ่านสนุก เข้าใจง่าย สามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ thaipvd.com ค่ะ

            สำหรับในเรื่องการจัดการกองทุน  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ผลักดันให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลกองทุนร่วมหลายนายจ้าง (pooled fund fact sheet)เพื่อเปิดเผยต่อกรรมการกองทุนอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยลิงค์มายังเว็บไซต์ thaipvd ด้วย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการกองทุนมีข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกกองทุนของบริษัทจัดการที่สนใจจะไปเข้าร่วม

            นอกจากนั้น ยังผลักดันให้บริษัทจัดการนำเสนอ set total return indexแก่คณะกรรมการกองทุนเพื่อใช้เป็น benchmark อีกตัวหนึ่งในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการลงทุนยิ่งขึ้น ซึ่งกรรมการกองทุนและสมาชิกสามารถหาความรู้ในเรื่อง set total return index ได้ในสรรหามาเล่าจากเว็บไซต์ thaipvd ค่ะ

            สำนักงาน กลต. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโตและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนต่อไป ในปี 2553 นี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเดินหน้าไปในทิศทางใด  เรามาติดตามกันในสรรหามาเล่าฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th