หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน อยากรู้เรื่องราวและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จะหาได้จากที่ใด

            สวัสดีค่ะ ท่านกรรมการและท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังมีคำถามหรือยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่หรือไม่คะ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร กองทุนควรมีหลายนโยบายการลงทุนให้สมาชิกเลือกได้หรือไม่ สมาชิกควรเลือกนโยบายการลงทุนอย่างไร อยากรู้ว่าผลตอบแทนของกองทุนดีหรือไม่ ดูอย่างไร เกษียณแล้ว มีวิธีการรับเงินจากกองทุนอย่างไรบ้าง ออกจากงานแล้วมีสิทธิรับเงินอะไรบ้างจากกองทุน เป็นต้น นี่แค่เป็นตัวอย่างคำถามยอดฮิตนะคะ ยังมีอีกร้อยพันคำถามที่ถามเข้ามาใน ก.ล.ต. วันนี้เลยจะถือโอกาสมาเล่าให้ฟังถึงสื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ         

            นอกจาก ก.ล.ต. จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุน พิจารณารับจดทะเบียนข้อบังคับกองทุน เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่นายจ้าง กรรมการ สมาชิก รวมทั้งบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะและประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่องทางกฎหมาย การกำหนดนโยบายการลงทุน หน้าที่ของกรรมการกองทุน สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน เป็นต้น

            ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้จัดทำสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายช่องทาง ได้แก่ บทความ ถามมา..ตอบไว สรรหามาเล่า ซึ่งลงในหนังสือพิมพ์นี้ในวันพฤหัส สองสัปดาห์ครั้ง การจัดทำ FAQ เผยแพร่ทาง www.thaipvd.com   การจัดทำ quiz room เพื่อให้ท่านกรรมการกองทุนเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งตอนนี้ได้จัดทำในเรื่อง benchmark โดยใส่ไว้ใน www.thaipvd.com เช่นกัน

            สื่ออีกประเภทหนึ่งที่อยากจะขอแนะนำคือ เอกสารที่จัดทำสำเร็จรูปเป็นเรื่อง ๆ เพื่อให้ท่านที่สนใจได้นำไปอ่านและศึกษารายละเอียดตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่งบางเรื่องก็ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม บริษัทจัดการหรือกรรมการกองทุนสามารถขอมาได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำไปแจกจ่ายเผยแพร่ให้แก่สมาชิกหรือนายจ้างที่จะจัดตั้งกองทุนใหม่ สำหรับบางเรื่องไม่ได้จัดพิมพ์แต่ใส่ไว้ใน www.thaipvd.comก็สามารถเข้าไปอ่านหรือพิมพ์ออกมาอ่านได้ค่ะ ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่สนใจ  แต่เอกสารที่จะขอแนะนำในวันนี้ เป็นเรื่องที่กำลังฮ็อตและมีผู้สนใจกันมากค่ะ ได้แก่

“ทำอย่างไรจึงมีเงินใช้หลังเกษียณ”

ได้จัดทำเป็นแผ่นพับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้บุคคลทั่วไปรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรู้ถึงประโยชน์ของการออมเงินเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เน้นการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย จึงเหมาะสำหรับสมาชิกกองทุนหรือบุคคลทั่วไปที่ไปที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากนัก รวมทั้งบริษัท/องค์กรที่กำลังจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“Smart Choice ฉลาดเลือกเพื่ออนาคต”

ได้จัดทำเป็นแผ่นพับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ employee’s choice หรือสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเองว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อทั้งสมาชิกและกรรมการกองทุน และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด รวมทั้งยังมีตัวอย่างของการเลือกนโยบายการลงทุนให้เป็นแนวทางแก่สมาชิกอีกด้วย จึงเหมาะกับกองทุนที่สนใจจัดให้มี employee’s choice รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

               อีก 2 เรื่องที่เพิ่งจัดทำใหม่ในปีนี้ ได้แก่

“แก๊งซ่า ตามหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ได้จัดทำเป็นอกสารในรูปแบบของการ์ตูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีเนื้อหาที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย แฝงด้วยความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“เรื่องเล่ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ่งที่สมาชิกควรรู้)”

สื่อเผยแพร่เรื่องนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรทราบตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสมัครเป็นสมาชิก เป็นกรรมการกองทุน ไปจนถึงการออกจากกองทุน ซึ่งจัดทำในรูปแบบเรื่องสั้น เพื่อให้อ่านสนุกและเข้าใจง่าย จึงเหมาะกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกคน เพราะนอกจากการนำเสนอความรู้เบื้องต้นต่าง ๆ แล้ว ยังได้นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เพิ่งออกมาอีกด้วย

            ขอเชิญทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชม www.thaipvd.comในหัวข้อเอกสารและสื่อเผยแพร่ ท่านจะสามารถค้นหาคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจการดำเนินการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการกองทุนและบริหารเงินลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้สิทธิ หน้าที่ของแต่ละคนตามกฎหมายเพื่อจะได้ลดข้อโต้แย้งระหว่างนายจ้าง กรรมการ และสมาชิกกองทุนลงได้ค่ะ  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th