หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ดูแลผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างไรในฐานะสมาชิกกองทุน

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน การเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ใช่แค่เพียงสมัครเข้าเป็นสมาชิกและอนุญาตให้หักเงินเดือนบางส่วนเพื่อเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนเท่านั้น ท่านเองในฐานะสมาชิกกองทุนควรให้ความใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของท่านด้วย สรรหามาเล่าฉบับนี้จะแนะนำให้ท่านทราบถึงวิธีการดูแลผลประโยชน์ของตัวท่านเองในฐานะสมาชิกกองทุนกันค่ะ

            ก่อนอื่นเมื่อท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรอ่านข้อบังคับกองทุนเพื่อดูว่ากองทุนได้กำหนดกติกาใดบ้างให้สมาชิกถือปฏิบัติตาม แม้ว่าท่านจะรู้สึกว่าข้อบังคับกองทุนมีรายละเอียดค่อนข้างมาก อ่านยาก อาจจะรู้สึกไม่อยากอ่าน หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน ไว้มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยค่อยอ่านหรือถามคนอื่นเอา ขอเรียนว่า ความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ในความเป็นจริงกติกาที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในอนาคต ท่านจึงควรทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุน ขอยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะ

            ตัวอย่างเช่น สมาชิกท่านหนึ่งทำงานมาแล้ว 1.5 ปี แต่ต้องการได้เงินก้อนหนึ่งไปใช้หนี้ จึงตัดสินใจลาออกจากกองทุนเพื่อรับเงินสะสมและสมทบ โดยตั้งใจว่าหลังจากที่ได้รับเงินแล้วจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนอีก แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลารับเงิน กลับได้รับเฉพาะเงินสะสม โดยคณะกรรมการกองทุนชี้แจงว่า ข้อบังคับกองทุนกำหนดไว้ว่าสมาชิกที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบของนายจ้าง ต่อมาสมาชิกท่านนี้ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนอีก แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อบังคับกองทุนกำหนดไว้ว่า สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงานจะไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก ดังนั้น สมาชิกท่านนี้จึงไม่สามารถออมเงินในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับนายจ้างรายนี้ได้อีกต่อไป จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า การทราบข้อบังคับกองทุนก่อนการตัดสินใจใด ๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

            นโยบายการลงทุนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากนโยบายการลงทุน คือ กรอบที่กำหนดประเภททรัพย์สินและสัดส่วน/เพดานการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท สมาชิกควรทราบว่ากองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดได้บ้างในสัดส่วนเท่าใด เพื่อจะได้สามารถประเมินระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนได้ สำหรับกองทุนที่จัดทำ employee's choice สมาชิกควรทราบว่านโยบายการลงทุนแต่ละนโยบายแตกต่างกันอย่างไร มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้จัดสรรการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

            นอกจากนี้ สมาชิกควรให้ความใส่ใจกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทจัดการ รวมทั้งข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากคณะกรรมการกองทุน เนื่องจากเอกสารหรือข่าวสารต่าง ๆ มักเป็นเรื่องจำเป็นที่สมาชิกควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานของกองทุน ยอดเงินสะสมสมทบรวมทั้งผลประโยชน์ จำนวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย หรือความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและการลงทุนที่จำเป็นต่อการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านควรตรวจเช็คเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าการคำนวณตัวเลขต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นไปตามอัตราหรือเงื่อนไขที่ท่านและนายจ้างได้ตกลงกัน หวังว่าต่อไปนี้ทุกท่านคงให้ความสำคัญกับการดูแลผลประโยชน์ในกองทุนมากขึ้น แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th