หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ไขข้อสงสัยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับคณะกรรมการกองทุน 

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ช่วงนี้มีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามาค่อนข้างมากทั้งทางโทรศัพท์และผ่านทาง www.thaipvd.com โดยคำถามส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งในเรื่องของข้อบังคับกองทุน การจ่ายเงินสะสมสมทบเข้ากองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุน การขอคงเงิน และการรับเงินกองทุนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ไม่ทราบว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรจะปรึกษาหรือสอบถามข้อสงสัยได้จากที่ใด

            ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สมาชิกได้ดีที่สุดก็คือ คณะกรรมการกองทุนนั่นเอง เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลทุกอย่างเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสมาชิกทุกคน เนื้อหาของข้อบังคับกองทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังเป็นตัวแทนของกองทุนในการติดต่อกับผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้รับรองมูลค่า เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ให้บริการเหล่านั้นเป็นอย่างดี

            ท่านอย่าลืมว่า คณะกรรมการกองทุนคือ กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของกองทุนที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษาของท่านที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านในการไขข้อข้องใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจริง ๆ แล้วคณะกรรมการกองทุนก็คือ เพื่อนพนักงานในบริษัทของท่านนั่นเอง ดังนั้น จึงไม่ยากเลยที่ท่านจะติดต่อกับคณะกรรมการกองทุน เพื่อเล่าปัญหาต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเองก็สามารถเข้าใจปัญหาของท่านได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

            อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนสมาชิกบางท่านไม่สะดวกที่จะติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนโดยตรง ก็สามารถสอบถามข้อสงสัยไปยังบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านได้ เพราะบริษัทจัดการจะทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของกองทุน อาทิ ข้อบังคับกองทุน การลงทุนของกองทุน การส่งเงินเข้ากองทุน และการรับเงินออกจากกองทุน รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทจัดการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างกองทุนและสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อบังคับกองทุนมาจดทะเบียน หรือการจัดส่งรายงานต่าง ๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังเป็นผู้ที่นำเงินของกองทุนไปลงทุน และจัดการงานเอกสารบางส่วนของสมาชิก ดังนั้น บริษัทจัดการจึงทราบรายละเอียดต่าง ๆ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อนสมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่าจะปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับบริษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน กองทุน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่านให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถติดตามประเด็นต่าง ๆ ให้ท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

            นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไขข้อสงสัยต่าง ๆ เบื้องต้นได้ด้วยตนเองจากการเข้ามาอ่านข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ www.thaipvd.com รวมทั้งยังสามารถเข้ามาอ่านคำถามต่าง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นเคยสอบถามเข้ามาพร้อมทั้งแนวคำตอบได้ที่หัวข้อ FAQ ในเว็บไซต์นี้เช่นกัน ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากคำถามที่สมาชิกส่วนใหญ่สอบถามเข้ามาจะเป็นคำถามที่คล้ายกัน ดังนั้น ท่านจะสามารถพบคำถามที่ท่านสงสัย พร้อมแนวคำตอบได้ใน FAQ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th