หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จักกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) ตอนที่ 2

            ท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน สรรหามาเล่าฉบับนี้ จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เชื่อว่าท่านผู้อ่านพอจะทราบแล้วว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศที่มีความร่ำรวย มีเงินทุนสำรองเป็นจำนวนมากเกินความต้องการ และส่วนมากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
  

            สรรหาเล่าฉบับนี้จะมาดูกันว่าประเทศเพื่อนบ้านใดบ้างที่มีกองทุนในรูปแบบนี้ และกองทุนเหล่านั้นมีขนาดใหญ่เล็กอย่างไร ขอเริ่มจากประเทศที่เป็นชื่อขนมเหมาะที่จะทานในหน้าร้อน นั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งมีกองทุน Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสิงคโปร์โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมา GIC ได้เข้าไปซื้อหุ้นสถาบันการเงินหลายแห่ง เช่น Merrill Lynch วานิชธนกิจอันดับต้น ๆ ของสหรัฐฯ และ ธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอแลนด์ เป็นต้น

 

            นอกจากสิงคโปร์แล้ว ประเทศเพื่อนบ้านเราอีกหนึ่งประเทศที่มีกองทุน SWF ได้แก่ กองทุน Khazanah Nasional ของมาเลเซียซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากองทุน GIC ของสิงคโปร์มากโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพียง 1.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น โดยส่วนมากเป็นการลงทุนในประเทศเช่น Telekom Malaysia ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ของมาเลเซีย สายการบินแห่งชาติ Malaysia Airlines System Berhad และบริษัทผลิตรถยนต์แห่งชาติ Proton Holdings Berhad ส่วนทางด้านประเทศจีนนั้นเพิ่งจัดตั้งกองทุน SWF ขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยมีขนาดกองทุนประมาณ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐโดยส่วนมากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์นอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา โดยได้เข้าซื้อบริษัท Blackstone Group และ Morgan Stanley ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์และวานิชธนกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เมื่อปลายปีที่แล้ว

 

            นอกจากประเทศเพื่อนบ้านเราแล้ว ประเทศที่จะต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษที่จะลืมไม่ได้เลยคือประเทศแถบตะวันออกกลางโดยเฉพาะรัฐอะบูดาบี แห่งสหรัฐอาหรับเอมมิเรต เนื่องจากมีกองทุน SWF ภายใต้ชื่อ Abu Dhabi Investment Authority ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสินทรัพย์รวมประมาณ 8.75 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปลายปีที่แล้วโดยการเข้าซื้อหุ้นของธนาคาร CitiBank ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มูลค่าถึง 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

            ปัจจุบัน SWF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ รองลงมา ได้แก่ GPF (The Government Pension Fund of Norway) ของประเทศนอรเวย์ และ GIC (Government of Singapore Investment Corporation) ของประเทศสิงคโปร์ เป็นอันดับสาม

 

            จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 เมษายน 2551 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองอยู่ที่ 106 พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไปว่า ประเทศไทยพร้อมที่จะมีการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราหลาย ๆ ประเทศหรือไม่ ?  ฉบับหน้าสรรหามาเล่าจะกลับมาเล่าเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช่นเดิม  แล้วพบกันนะคะ  สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 30/09/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th