หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จักกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) ตอนที่ 1

            สวัสดีค่ะ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน สรรหามาเล่าฉบับนี้ ขอพักร้อนจากเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวนะคะ โดยจะขอชวนทุกท่านมารู้จักกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ซึ่งตอนนี้กระแสการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (SWF) ได้รับความสนใจและถูกจับตามองมากขึ้นเนื่องจากมีเงินกองทุนที่ใหญ่และส่วนมากลงทุนในสินทรัพย์สาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ตกกระแสจึงขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกองทุนประเภทนี้กันค่ะ

 

            กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติส่วนมากจะจัดตั้งขึ้นโดยประเทศที่มีความร่ำรวย เกินดุลการค้า และมีเงินทุนสำรองในปริมาณที่สูงมากเกินความจำเป็นจึงมีความประสงค์ที่จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนและลดสภาพคล่องภายในประเทศ ดังนั้นกองทุน SWF ส่วนมากจึงเน้นการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลัก

 

            กองทุน SWF เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯเกิดวิกฤตซับไพรม์ส่งผลให้ธนาคารหลัก ๆ หลายแห่งต้องเพิ่มทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งผู้ที่อัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทที่มีปัญหาเหล่านี้ส่วนมากเป็นกองทุน SWF เช่น การเข้าซื้อหุ้นธนาคาร CitiBank โดยกองทุน Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ การซื้อหุ้นของ Morgan Stanley ซึ่งเป็นวานิชธนกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดย China Investment Corp เป็นต้น ดังนั้น กองทุนประเภท SWF ได้มีบทบาทอย่างมากในตลาดทุนโลกภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์

 

            เหตุผลหลักที่กระตุ้นให้รัฐบาลที่มีเงินทุนสำรองจำนวนมากจัดตั้งกองทุน SWF คือ การบริหารจัดการเงินสำรองให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น หรือใช้เป็นทางเลือกในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ค่าเงินของตนแข็งค่าจนเกินไป อย่างไรก็ดี การขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศที่รับเงินลงทุนจากกองทุนดังกล่าวเกิดความหวาดกลัวอย่างมากเนื่องจากกองทุนเหล่านี้ได้เข้าไปลงทุนในกิจการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ  ทำให้มีการเรียกร้องให้มีการวางมาตรการและกฎเกณฑ์กำกับดูแลการเข้ามาลงทุนของกองทุนเหล่านี้ให้มีความโปร่งใส  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสามารถตรวจสอบได้  จึงอาจส่งผลกระทบไปถึงการหมุนเวียนของเงินทุนในตลาดโลก  ทำให้เงินทุนในตลาดโลกมีแนวโน้มที่เป็นไปอย่างเสรีน้อยลง  เนื่องจากมีอุปสรรคทางด้านกฎเกณฑ์และมาตรการในการเข้าไปลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น

 

            ข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) บ่งบอกถึงการเติบโตของขนาดกองทุน SWF โดยเติบโตจากประมาณ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 1990 มาอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2012 หรืออีก 4 ปีข้างหน้าเท่านั้น

 

            ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากองทุนประเภท SWF เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการเงินทุนสำรองที่มีมากเกินความจำเป็นเพื่อแสวงหาผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศและเป็นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนทางอ้อมอีกด้วยเนื่องจากการนำเงินเข้าออกประเทศจะส่งผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง หากท่านผู้อ่านอยากทราบว่า กองทุนใดมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศใดมีการจัดตั้งกองทุนประเท SWF แล้วบ้าง อย่าลืมติดตามอ่านในสรรหามาเล่าฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th