หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มาหาความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ www.thaipvd.com กันเถอะ

            สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้มีผู้ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามาค่อนข้างมาก ทั้งจากนายจ้างที่ยังไม่มีกองทุนแต่สนใจจะจัดตั้งและต้องการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจากคณะกรรมการกองทุนที่ต้องการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทราบ หรือจากทั้งคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ

            จากการสอบถาม ทำให้ทราบว่าแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จากที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่มีกองทุน ดังนั้น สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอแนะนำเว็บไซต์ www.thaipvd.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้มากที่สุดและมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

            เว็บไซต์ thaipvd.com จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์จะเริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนายจ้างที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ไปจนถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุน การวัดผลการดำเนินงาน และข้อมูลสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

            นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังมีบทความที่น่าสนใจต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD และที่นี่มีคำตอบ ซึ่งเนื้อหามาจากคำถามคำตอบที่มีผู้สอบถามเข้ามา สรรหามาเล่า ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หัวข้อจะสลับสับเปลี่ยนไปทุก 2 สัปดาห์ และ E-newsletter ซึ่งเป็นข่าวอัพเดทความเคลื่อนไหวของตลาดทุน เศรษฐกิจ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายเดือน

            ประเด็นร้อนต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ thaipvd เช่นกัน ซึ่งอาจจะอยู่ในหัวข้อเกาะติดสถานการณ์ หรือ what's new สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี หรือโปรแกรมคำนวณเงินออมเพื่อวัยเกษียณเพื่อตรวจสอบว่าหลังจากเกษียณอายุแล้ว จะมีเงินออมประมาณเท่าไร และเพียงพอเพื่อใช้จ่ายหรือไม่ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ที่ www.thaipvd.com และผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ thaipvd ที่หัวข้อแบบประเมินความรู้ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เช่นกัน

            สำหรับบริษัท/องค์กรที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ลูกจ้าง แต่ลูกจ้างไม่คุ้นเคยกับการใช้อินเตอร์เน็ต ก็สามารถนำความรู้ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นได้ หรืออาจเข้ามาที่หัวข้อเอกสารและสื่อเผยแพร่ เพื่อหาสื่อเผยแพร่ที่สนใจและติดต่อขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

            ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ thaipvd.com แล้ว ท่านยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืออาจส่งข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสอบถามได้ที่ thaipvd@sec.or.th แล้วพบกันใหม่กับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th