หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ชีวิตนี้มีมากกว่าฝากเงิน

            สวัสดีค่ะ คณะกรรมการกองทุนและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ท่านทราบไหมคะว่าทำไมกฎหมายจึงกำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องมีบริษัทจัดการเข้ามาบริหารเงินกองทุน จะให้นายจ้างบริหารเงินกองทุนให้ลูกจ้างได้ไหม หรือจะให้คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินของสมาชิกกันเองไม่ได้หรือ

            บริษัทจัดการนอกจากจะเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่กองทุนในด้านต่างๆ อาทิ เป็นตัวแทนในการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทจัดการยังเป็นนักบริหารเงินมืออาชีพที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการเงินกองทุนของท่านให้ออกดอกออกผล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุน

            อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกกองทุนจะจ้างบริษัทจัดการให้เข้ามาช่วยบริหารเงินกองทุน แต่คณะกรรมการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนไม่น้อยยังคงกำหนดนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในเงินฝากเป็นหลัก เนื่องจากเกรงว่าหากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นอาจเกิดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อาจจะทำให้สมาชิกกองทุนไม่พอใจ ขณะที่สมาชิกกองทุนจำนวนมากคิดว่าการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณขอเพียงให้เงินต้นอยู่ครบก็พอ ไม่อยากเผชิญกับความเสี่ยงใดๆ เลย

             โดยปกติการลงทุนในเงินฝากเป็นส่วนใหญ่จะมีส่วนให้สามารถคาดหวังได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะใกล้เคียงกับดอกเบี้ยเงินฝาก และเมื่อครบกำหนดก็จะได้รับเงินคืนครบถ้วน แต่หากมองในอีกแง่หนึ่งก็เป็นการทำให้สมาชิกเสียโอกาสในการลงทุนเช่นกัน แม้ว่าการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น อาทิ ตราสารหนี้และตราสารทุน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่สมาชิกก็มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงสั้นๆ จึงไม่น่าจะกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุนในระยะยาว

            เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ขอยกตัวอย่างจากรูปข้างล่างนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปี การลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทนสูงสุด ตามด้วยตราสารหนี้ เงินฝาก และทองคำ ตามลำดับ และหากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเงินฝาก มูลค่าที่แท้จริงของเงินที่สมาชิกจะได้รับก็จะลดลงอีกด้วย

                                                            

            นอกจากนี้ การที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้บริษัทจัดการทุกปี กองทุนก็ควรให้ผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน การลงทุนได้แสดงฝีมือในการบริหารเงินกองทุนอย่างเต็มที่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลหรือเหมาะสมกับคุณลักษณะของสมาชิก เช่น หากสมาชิกส่วนใหญ่ในกองทุนยังเป็นคนหนุ่มสาว นโยบายการลงทุนก็อาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ เนื่องจากวัยหนุ่มสาวยังมีระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้นานพอที่จะรองรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องการมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนแตกต่างกัน เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตนเองก็สามารถทำได้ โดยให้ขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดการ

            อย่าลืมว่า ท่านมีทางเลือกที่จะทำให้เงินกองทุนของท่านเติบโตได้ในหลายรูปแบบ อย่าปล่อยให้โอกาสของท่านผ่านไปกับเวลาที่ล่วงเลยไป หากท่าน ต้องการคำแนะนำในเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ท่านสามารถปรึกษาบริษัทจัดการของท่านได้เสมอ และหวังว่าสรรหามาเล่าฉบับนี้จะทำให้ คณะกรรมการกองทุนเห็นประโยชน์ของการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินฝาก แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ   
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th