หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน สัญญาออปชัน รูปแบบหนึ่งของตราสารอนุพันธ์ที่ควรรู้จัก

            สวัสดีค่ะ หลังจากที่แนะนำให้เพื่อนสมาชิกรู้จักกับการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงในหลายประเภทกันไปแล้ว สรรหามาเล่าฉบับนี้ จะพาไปรู้จักกับกลไกการทำงานของสัญญาออปชัน ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์อีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้ในบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้ค่ะ

            เริ่มกันที่ สัญญาออปชัน ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call option)

นาย A ต้องการซื้อหุ้นบริษัท ยิ่งรวย จำกัด (มหาชน) โดยราคาหุ้นในตลาดขณะนี้ เท่ากับ 110 บาท ต่อหุ้น ซึ่งนาย A มองว่าราคาหุ้นของบริษัท ยิ่งรวย น่าจะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็กลัวว่าตนเองจะคาดการณ์ผิด ดังนั้น นาย A จึงเลือกนำเงินบางส่วนมาซื้อ Call option ที่ให้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท ยิ่งรวย ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ในราคา 115 บาท โดยจ่ายค่า premium 5 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน นาย A มีทางเลือกอย่างไร ?        

            - จะใช้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท ยิ่งรวย หากราคาใช้สิทธิ 115 บาท + ค่า premium 5 บาท (รวมเป็น 120 บาท) ต่ำกว่าราคาตลาด เพราะสามารถนำเอาหุ้นที่ซื้อ มาขายต่อในตลาดได้ในราคาสูงกว่า 120 บาท

            - ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท ยิ่งรวย หากราคาหุ้นในตลาดต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ 115 บาท เพราะสามารถซื้อหุ้นในตลาดได้ราคาถูกกว่า ดังนั้น นาย A จะขาดทุนเท่ากับเงินลงทุนค่า premium 5 บาท ที่ได้จ่ายไปเพื่อซื้อ Call option

            ที่นี้...เราลองมาดูสัญญาออปชัน ประเภทสิทธิในการขาย (Put option)

 

นาย B ถือหุ้นบริษัท เฮง เฮง จำกัด (มหาชน) อยู่ และราคาในตลาดขณะนี้เท่ากับ 102 บาทต่อหุ้น แต่นาย B กังวลว่า ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ราคาหุ้นอาจจะลดลง นาย B จึงขอซื้อ Put option ที่ให้สิทธิขายหุ้นบริษัทเฮง เฮง ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ในราคา 100 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายค่า premium 4 บาท เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน นาย B มีทางเลือกอย่างไร ?

            - จะใช้สิทธิขายหุ้นบริษัท เฮง เฮง หากต้นทุนค่าซื้อหุ้น + ต้นทุนที่ซื้อ put option (ค่า premium 4 บาท) รวมแล้วต่ำกว่าราคาหุ้นที่ได้
สิทธิขาย ซึ่งนาย B ก็จะขายหุ้นที่ราคา 100 บาท                      

            - ไม่ใช้สิทธิขายหุ้นบริษัท เฮง เฮง หากราคาหุ้นในตลาดสูงกว่า 100 บาท เพราะสามารถขายหุ้นในตลาดได้ราคาสูงกว่า ดังนั้น นาย B
จะขาดทุนเท่ากับเงินลงทุนค่า premium 4 บาท ที่จ่ายเพื่อซื้อ Put option

 

            จากที่เล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังเกี่ยวกับกลไกการทำงานของตราสารอนุพันธ์ ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาออปชันกันไปพอสังเขปแล้วก็หวังว่า...คงช่วยให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจกลไกการทำงาน และเห็นประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ได้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมกับการนำตราสารอนุพันธ์มาเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในกองทุนเรากันค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th