หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ดอกเบี้ยขาขึ้นมีผลต่อมูลค่ากองทุนอย่างไร

            สวัสดีครับทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาแต่ละธนาคารต่างก็แข่งกันระดมเงินฝากจาก ลูกค้าด้วยวิธีขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันยกใหญ่ หลายท่านอาจสงสัยว่า การที่ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยให้มูลค่ากองทุนเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอขยายความเรื่องนี้ให้เพื่อนสมาชิกรับทราบกันครับ

            อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากองทุน เกิดจากหลายสาเหตุ ถ้ากองทุนของ ท่านลงทุนในตราสารหนี้ ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เพราะปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าตราสารหนี้ ได้แก่  1. ระยะเวลาของตราสาร 2. อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon rate) 3. อัตราดอกเบี้ยในตลาด (Market yield) และ 4. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

            โดยที่ “อัตราดอกเบี้ยในตลาด (Market yield)” เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ในขณะที่ปัจจัยอื่นถูกกำหนดโดยผู้ออกตราสาร ดังนั้น ตัวจักรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้ ก็คือ Market yield ที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับในขณะนั้น ซึ่ง Market yield นี้จะแปรผกผันกับมูลค่าตราสารหนี้

            ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นสูงและตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่มี อัตราดอกเบี้ยรับต่ำกว่า Market yield มาก ราคาตลาดของตราสารหนี้นั้นก็จะลดลง เนื่องจากไม่อยู่ในความต้องการของตลาด เพราะผู้ซื้อตราสารย่อมต้องเลือกในสิ่งที่ให้ผลตอบสูงกว่า และโดยที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้วิธี Mark to market ในหลักทรัพย์ทุกประเภท คือมีการตีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อให้เราได้เห็นมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนในทุกช่วงเวลา ดังนั้น เมื่อคำนวณมูลค่าพอร์ตของกองทุนก็จะพบว่ามีมูลค่าลดลง นี่จึงเป็นเหตุให้เราเห็นมูลค่า NAV ต่อหน่วยของกองทุนลดลง เวลาดอกเบี้ยตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น หากกองทุนอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด

            อย่างไรก็ตาม ในช่วงอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นขาขึ้นนี้ไม่ใช่ว่าจะมีผลลบต่อ มูลค่าพอร์ตกองทุนเสมอไป แต่กลับเป็นโอกาสดีที่กองทุนจะเลือกซื้อตราสารหนี้ของกิจการที่มีพื้นฐานดี มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี ซึ่งดูได้จากผลการจัดอันดับควรอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกันก็ให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วย และการที่กองทุนได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้มูลค่ากองทุนเพิ่มขึ้นด้วย

            ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงหลักการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งการวิเคราะห์มูลค่าตราสาร หนี้มีรายละเอียดลึกซึ้งกว่านี้อีกมาก ท่านที่สนใจคงต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มเติม โดยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ได้ที่ www.thaibma.or.th สำหรับท่านที่เป็นกรรมการกองทุนอาจสอบถามผู้จัดการกองทุนของท่านว่ามีแนวทางบริหารกองทุนอย่างไรเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง แล้วพบกับสรรหามาเล่าที่จะคอยสรรหาความรู้มาสู่สมาชิกกันต่อไป สวัสดีครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th