หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ใครว่าเงินฝากไม่เสี่ยง

            สวัสดีครับ หลังจากได้รู้จักความเสี่ยงของการลงทุนและตราสารการเงินประเภทต่างๆ ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนได้ตามที่เคยเล่าในสรรหามาเล่าตอนที่ผ่านมาแล้ว ลองกลับมาดูกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านว่าลงทุนในอะไรอยู่ กองทุนที่ไม่ชอบเสี่ยงคงจะลงทุนโดยฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นหลัก ท่านทราบหรือไม่ว่า ในอนาคตการฝากเงินกับธนาคารอาจมีความเสี่ยงมากกว่าเดิม

            การฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการกำกับดูแลโดยทางการคือธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไม่ต้องคอยกังวลว่าเงินฝากของเราจะสูญหาย หรือหากธนาคารเกิดมีอันเลิกกิจการหรือล้มละลายไป อย่างน้อยเราก็จะได้เงินกลับคืนมา เพราะทางการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างเต็มจำนวน

            แต่หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2540 ทางการเห็นว่าแนวทางที่ดูแลสถาบันการเงินแบบเดิม ทำให้สถาบันการเงินบริหารงานแบบไม่ระมัดระวัง โดยปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังทำให้ผู้ฝากเงินเลือกสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงมากกว่าพิจารณาถึงความมั่นคงหรือความสามารถในการบริหารกิจการ

            อย่างไรก็ดี แม้ว่าการให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินเต็ม 100% จะเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ฝากเงิน แต่ก็เป็นผลเสียสำหรับผู้เสียภาษี เพราะเมื่อเกิดวิกฤตการเงิน เช่น ทางการสั่งปิดสถาบันการเงิน ทางการก็จะนำเงินของผู้เสียภาษีไปชดเชยความเสียหายให้ผู้ฝากเงิน

            เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทางการจึงมีนโยบายจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน แต่จะทยอยลดระดับการค้ำประกันเงินฝากจากแบบเต็มจำนวน เป็นแบบจำกัดวงเงินคุ้มครองต่อผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงิน ไม่สนใจว่าผู้ฝากจะมีกี่บัญชี ซึ่งจะทยอยดำเนินการปรับลดสู่ระดับวงเงินที่เป็นเป้าหมายภายใน 4 ปี และขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. สถาบันประกันเงินฝากอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

            สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะกองทุนจำนวนมากมีสัดส่วนการลงทุนในเงินฝากธนาคารอยู่ในระดับสูง ดังนั้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรพิจารณากระจายการลงทุนไปทางเลือกอื่นให้มากขึ้น เพราะเงินฝากไม่ใช่ทางเลือกที่จะปิดความเสี่ยงให้กองทุนเหมือนเดิมแล้ว

            นอกจากนี้ ข้อเสียของการฝากเงินเป็นหลักทำให้เสียโอกาสในการลงทุน และไม่สนับสนุนให้สมาชิกกองทุนเกิดการเรียนรู้ช่องทางการการลงทุนอื่น

            เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกจึงควรเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ความสนใจในความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้ แล้วพบกับสรรหามาเล่า ฉบับหน้า สวัสดีครับ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th