หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน วางแผนชีวิต เพื่อวันข้างหน้าที่มีสุข

            เคยนึกภาพวันที่เราเป็นผู้สูงอายุไหมคะว่าชีวิตเราจะอยู่อย่างไร ในขณะที่เราต่างก็ทราบดีว่านับวันขนาดของครอบครัวจะเล็กลงไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันขนบธรรมเนียมประเพณีในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุก็นับวันจะอ่อนแอลง ลูกหลานเราในวันข้างหน้าจะยังมีความยินดีที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ เราลองมาหยุดคิด... และเริ่มต้นวางแผนชีวิตกันตั้งแต่เนิ่นๆต้อนรับปีใหม่ 2549 กันดีไหมคะ  

            มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า หากเราต้องการมีชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพดีเท่าสมัยที่ยังทำงาน เราต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายเป็นจำนวน 50 % ของจำนวนที่เราใช้ในสมัยที่ยังทำงาน เช่น เคยใช้เดือนละ 10,000 บาท ในวัยเกษียณจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 5,000 บาทต่อเดือน  จึงจะพอเพียง  ลองใช้โปรแกรมการคำนวณเงินออม ซิคะว่าจะต้องออมเงินเป็นจำนวนเท่าใด จึงจะช่วยให้เราใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ

            การออมที่ดีควรเริ่มต้นโดยเร็วและทำอย่างต่อเนื่อง เพราะยิ่งเริ่มต้นออมเร็วแค่ไหน  เงินที่ออมยิ่งเพิ่มมูลค่ามากเท่านั้น  วิธีการออมเริ่มต้นง่ายๆโดยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้ไม่ใช้จนหมดไป โดยเงินที่แบ่งไว้นั้นนอกจากการนำไปฝากธนาคารควรแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนให้เกิดดอกผลที่สูงกว่าและเร็วกว่าดอกเบี้ยธนาคาร  

            แต่จะลงทุนอย่างไรล่ะจึงจะมีประสิทธิภาพ  เรื่องนี้ต้องพิจารณาหลายด้าน  เช่น การที่จะเลือกลงทุนในตราสารประเภทใดจึงจะเหมาะสมต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ด้วย สำหรับผู้ที่อายุไม่มากสามารถรับความเสี่ยงได้สูง ก็สามารถเลือกลงทุนในตราสารประเภทเสี่ยงสูงซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนสูงด้วย แต่สำหรับผู้ที่อายุมากแล้ว ไม่ควรเสี่ยงมาก  ส่วนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนไม่มากนัก  ระหว่างนี้ควรให้มืออาชีพลงทุนแทน หากเป็นเงินไม่มากนักก็อาจลงทุนโดยการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ก็อาจว่าจ้างผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลให้บริหารเงินลงทุนให้

            แม้ว่าเราจะให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพบริหารเงินให้  แต่เราก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้มากขึ้นด้วย เพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนได้ เพราะไม่ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเพียงใด หรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะออกมาตรการกำกับดูแลให้ผู้จัดการกองทุนทำงานอย่างมีหลักวิชา โปร่งใสตรวจสอบได้  และมีจรรยาบรรณเพียงใด หากเจ้าของเงินไม่เข้าใจว่าผู้จัดการกองทุนลงทุนตรงกับความต้องการของตนเองหรือไม่ก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้

            ดังนั้น  สรรหามาเล่าฉบับต่อๆไปจะมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมาให้ท่านสมาชิกได้อ่านกันอย่างต่อเนื่อง  ติดตามอ่านนะคะ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th