หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ออมเพิ่มเพื่อเกษียณอย่างมีสุขกับ RMF

            ใกล้สิ้นปีแล้ว นั่นหมายถึงว่าเวลาการจ่ายภาษีก็ใกล้เข้ามาด้วย บางคนอาจกำลังเหงื่อตกกับตัวเลขที่ต้องจ่ายภาษี แต่คุณทราบไหมคะว่าคุณสามารถนำเงินภาษีบางส่วนมาเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองเมื่อยามเกษียณได้ สิ่งที่เราพูดถึงกันก็คือ RMF หรือ Retirement Mutual Fund ซึ่งสรรหามาเล่าฉบับนี้จะได้มาขยายความให้ฟังกันค่ะ

            ปัจจุบันเราได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีจากส่วนของเงินเดือนที่นำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่คุณทราบหรือไม่คะว่า เรามีสิทธิขอยกเว้นภาษีได้สูงสุดถึง 15% ของเงินได้เลยทีเดียว แต่ห้ามเกิน 300,000 บาทนะคะ คุณสามารถลงทุนเพิ่มเติมใน RMF จากรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของคุณ เช่น โบนัส ค่าเช่า ดอกเบี้ย และรวมไปถึงเงินบำเหน็จบำนาญด้วย นอกจากจะได้รับยกเว้นภาษีจากเงินที่คุณนำไปลงทุนแล้ว คุณยังได้รับยกเว้นภาษีเพิ่มขึ้นอีก 2 ต่อทีเดียวนะคะ โดยต่อแรกมาจากดอกผลที่เกิดจากการลงทุน และต่อที่สองก็คือเงินที่คุณถอนตอนอายุ 55 ปี ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีนั่นไงคะ

            เอ แล้วคนบริหารกองทุนเค้าจะเอาเงินเราไปทำอะไรบ้าง ขอตอบว่าเค้าก็เอาไปลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยปกติแล้ว บริษัทจัดการการลงทุนแต่ละแห่งจะเสนอ RMF มากกว่าหนึ่งกองทุนด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ลูกค้าจะสามารถรับได้ คุณสามารถหาดูผลการบริหารกองทุนที่ผ่านมาได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ นอกจากนี้ หากคุณเกิดเลือกกองทุนแบบใดไปแล้วผลตอบแทนไม่น่าประทับใจเอาซะเลย บริษัทจัดการหลายๆ แห่งเค้าก็ให้สิทธิคุณเปลี่ยนใจย้ายกองทุนได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามพึงรู้ไว้ว่า RMF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะ เค้าเก็บไปทำให้งอกเงยขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะถอนไปใช้เมื่อเกษียณ

            แล้วถ้าหากคุณเปลี่ยนใจ อยากได้เงินก่อนอายุ 55 ปี ผลจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ก็ขอเฉลยให้ฟังดังนี้ค่ะ หากคุณลงทุนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ก็ต้องเสียภาษีย้อนหลัง 5 ปีสำหรับเงินที่นำไปลงทุน โดยนับย้อนหลังเริ่มแต่วันที่คุณเปลี่ยนใจถอนเงินออกมา แต่หากคุณลงทุนน้อยกว่า 5 ปี คุณต้องเสียภาษีสองต่อ คือเสียภาษีย้อนหลังสำหรับเงินที่นำไปลงทุนทั้งหมด และต้องเสียภาษี 3%สำหรับกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นด้วย แปลได้อีกอย่างว่า รัฐให้ประโยชน์หากคิดลงทุนระยะยาว แต่รัฐก็เรียกประโยชน์ทางภาษีคืนหากคุณไม่ได้ลงทุนยาวจริงคืนมา

            ก่อนจากกันวันนี้ อยากฝากคำถามไว้นิดนึงว่า ถ้าคุณเกษียณแล้วคุณอยากมีชีวิตยังไง รู้ไหมคะว่าคุณมีสิทธิฝันไปได้ไกลถึงการเกษียณก่อนใคร และฝันของคุณก็สามารถเป็นจริงได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดีในวันนี้ นอกไปจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว RMF ยังช่วยให้คุณมีเงินใช้เพิ่มขึ้น และมีความสุขเหมือนฝันหลังเกษียณด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th