หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ประหยัดภาษีด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ ท่านทราบหรือไม่คะว่าการสะสมเงินไว้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ท่านมีเงินสะสมไว้ใช้แล้ว นายจ้างยังจะสมทบเงินให้ท่านอีกแรงหนึ่ง รวมทั้งท่านยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย  

            โดยที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมเงินระยะยาว ทางการจึงให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินที่จ่ายสะสมเข้ากองทุน โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีนั้น และสูงสุดถึง 300,000 บาท

            ลองมาคำนวณดูว่า เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะช่วยให้ประหยัดภาษีได้อย่างไร สมมุติ คุณชำนาญมีรายได้ 25,000 บาท/เดือน และมีเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา 10% ของเงินเดือน ยังโสด  

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณชำนาญ
เป็นสมาชิก

กรณี
ไม่เป็นสมาชิก

เงินเดือน ค่าจ้าง

300,000

300,000

หัก เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่เกิน 10,000 บาท)

20,000

-

คงเหลือ

280,000

300,000

หัก ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 40 ของเงินคงเหลือ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)

60,000

60,000

คงเหลือ

220,000

240,000

หัก ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้

30,000

30,000

หัก เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)

10,000

-

เงินได้สุทธิคงเหลือ

180,000

210,000

ภาษีคำนวณจากเงินได้สุทธิ

8,000

11,000

ภาษีที่ประหยัดได้

3,000

            คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะช่วยให้ท่านที่เป็นสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่น้อยเลย อย่ารอช้าเลยนะคะ รีบสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันตั้งแต่วันนี้ ท่านก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทุกๆ ปี

            ก่อนจบขอแถมอีกนิดนะคะว่า หากสมาชิกไม่นำเงินออกจากกองทุนจนถึงเกษียณ ท่านก็จะได้รับเงินจากกองทุนไปเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียว แถมยังมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามชราภาพอย่างหายห่วง ไร้ความกังวลแล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ  

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th