หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ลงทุนในหุ้นโอกาสดีที่น่าลองของกองทุน

            สวัสดีครับเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้ว หลายท่านที่มีโบนัสก็คงตั้งตารออย่างใจจดจ่อ หากไม่มีโครงการลงทุนใดพิเศษก็เก็บเงินออมดีกว่านะ ทีนี้จะทำอย่างไรให้เงินทำงานแทนเราสร้างดอกผลให้เรามากๆ และให้แน่ใจว่าจะมีเงินออมพอเลี้ยงตัวเมื่อยามแก่ชรา หากไม่มีรายได้อื่นเสริมเราคงต้องพยายามให้เงินออมที่มีอยู่สร้างค่าให้มากที่สุด ลองมาดูเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านสิครับ ตอนนี้งอกเงยไปถึงไหนแล้ว

            คาดว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านจะลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักใช่ไหมครับ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำและลงทุนระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินฝากธนาคาร เป็นต้น เพราะเราต้องการให้แน่ใจว่าจะมีเงินออมหลังเกษียณ ซึ่งปรากฏว่ากองทุนตราสารหนี้บางกองทุนมีผลตอบแทนค่อนข้างน้อย หรืออัตราการเติบโตช้า ไม่ทันต่ออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น เป็นผลให้ในบางช่วงการออมเงินในตราสารหนี้อย่างเดียวทำให้เราขาดทุนได้ เพราะค่าของเงินโตไม่เพียงพอกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

            สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอพูดถึงการลงทุนในหุ้น ซึ่งเป็นตราสารชนิดหนึ่งที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ เพราะผลตอบแทนของตราสารหนี้จะถูกจำกัดไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของตราสารนั้น ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุนเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นไม่ได้มีแต่ข้อดี เพราะอาจมีสถานการณ์ที่ทำให้เกิดผลขาดทุนได้ ซึ่งผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้คือการไม่ได้รับคืนต้นเงินที่ลงทุนไป ดังนั้น การบริหารจัดการเงินทุนที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ เช่น การเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี จังหวะการลงทุนที่เหมาะสม การวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนได้ถูกต้อง รวมไปถึงการติดตามข่าวสารและปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบต่อราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนในฐานะที่ต้องบริหารจัดเงินของท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อจะสร้างผลตอบแทนให้กองทุน

            หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการผลตอบแทนกองทุนมากกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก เช่น สมาชิกที่อายุยังน้อยอีกหลายปีกว่าจะเกษียณ ท่านอาจสนใจที่จะให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท “หุ้น” ดูบ้าง เพราะกองทุนยังมีตัวเลือกในการลงทุนอีกมากนอกเหนือจากตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่อาจให้ผลตอบแทนสูงขึ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากขึ้น

            หากองค์กรที่ท่านทำงานเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกนโยบายการลงทุนได้ ก็ถือว่าท่านมีตัวเลือกการออมเพิ่มขึ้นแล้ว และการตัดสินใจว่าจะเลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นหรือไม่ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน ลองทำความเข้าใจในเรื่องการลงทุนให้มากขึ้น หรือจะหารือกับกรรมการกองทุนของท่านก่อนตัดสินใจเพื่อเลือกนโยบายลงทุนให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง แล้วพบกับสรรหามาเล่าใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th