หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวช่วยในการบริหารงานบุคคล

            สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอคุยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหน่อยนะคะ เพราะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันบ่อยนัก มาดูกันค่ะว่าเรื่องราวของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างไร

            ย้อนกลับไปช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งจะมีกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ. 2530 สมัยนั้นมนุษย์เงินเดือนอาจจะคุ้นเคยกับการพิจารณาแค่ว่านายจ้างจะให้เงินเดือนเท่าไหร่  มีโบนัสกี่เดือน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้มั้ย มาถึงวันนี้ก็เกือบ 20 ปีแล้วล่ะค่ะ

            ตอนนี้หลายคนที่ทำงานกับนายจ้างที่มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทราบดีว่า จะมีการหักเงินเดือนของลูกจ้างจ่ายสะสมเข้ากองทุนทุกๆเดือนในอัตรา 2-15 % ของค่าจ้าง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละที่ โดยนายจ้างก็จะจ่ายสมทบให้อีกเท่าตัว หรือบางรายใจดีมากก็จะจ่ายสมทบให้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินสะสมก็มี  เงินก้อนนี้จะเพิ่มพูนขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงาน ทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่างหาก และเมื่อออกจากงาน ลูกจ้างก็จะได้รับเงินก้อนจากกองทุน  ลูกจ้างเห็นอย่างนี้ก็คงจะทราบดีแล้วล่ะค่ะว่าการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นดีอย่างไร

            ถึงวันนี้ นายจ้างที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนน่าจะส่งเสริมให้ลูกจ้างของตนเองได้มีการออมเงินในลักษณะนี้บ้างนะคะ เพราะเป็นการให้หลักประกันความมั่นคงทางการเงินทางหนึ่งแก่ลูกจ้างได้โดยไม่ยุ่งยาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลน่าจะลองยกเอามาตรการนี้มาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างอยากจะเข้ามาทำงานด้วย เพราะเป็นความมั่นคงนอกเหนือไปจากการได้รับเงินเดือนสูงๆเพียงอย่างเดียว (แต่อาจจะใช้หมดไปโดยไม่เหลือเงินไว้ใช้ยามจำเป็น) ส่วนลูกจ้างเก่าที่ทำงานให้กับนายจ้างมานานแล้ว นายจ้างก็อาจจะพิจารณาจ่ายเงินสมทบให้มากขึ้นตามอายุงาน ซึ่งก็จะเป็นการสร้างความผูกพันให้ลูกจ้างมีต่อองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย ที่สำคัญ เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้ลูกจ้าง ยังนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้อีกด้วย ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้าเลยค่ะ

            รู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้านะคะ หากนายจ้างของท่านยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถผลักดันได้ดีที่สุด... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th