หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนรวม...ความเหมือนในความต่าง

            ขึ้นชื่อว่ากองทุนเหมือนกัน แต่ไฉนกลับมีความแตกต่างกัน ท่านสมาชิกเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าสองกองทุนนี้มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรบ้าง อย่ารอช้ามาหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และกองทุนรวม (Mutual Fund) ต่างก็มีหลักการที่เหมือนกันคือ เป็นการนำเงินออมของผู้ลงทุนมาลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (fund manager) เพื่อให้เกิดดอกออกผล กลับคืนแก่ผู้ลงทุน แต่ความต่างที่สำคัญก็คือวัตถุประสงค์ของการลงทุน ผู้ลงทุนในกองทุนรวมอาจมีความต้องการทำกำไรจากการลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่ละคน ในขณะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ผู้ออมมีเงินไว้ใช้ตอนเกษียณอายุ เพื่อให้ท่านสมาชิกเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองมาดูการเปรียบเทียบระหว่างสองกองทุนนี้กันนะคะ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 กองทุนรวม

ที่มาของเงินลงทุน

เป็นเงินออมของลูกจ้างในองค์กรโดยมีนายจ้างช่วยออมอย่างน้อยในจำนวนที่เท่ากัน
 

เป็นการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุนได้

ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
 

ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

การเลือกนโยบายการลงทุน

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุน หรือบางกองทุนอาจให้ลูกจ้างเลือกลงทุนได้ (Employee’s choice)
 

ผู้ลงทุนมีอิสระในการตัดสินใจเลือก
ลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

ความถี่ในการลงทุน

ต้องมีการนำเงินส่งเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง
 

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุน

ระยะเวลาในการได้รับเงินคืน

เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุ หรือออกจากงาน หรือออกจากกองทุน

เมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น เดือนละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือทุกวันทำการ
 

ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน

บริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนนำไปหักค่าลดหย่อนได้ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนไม่ต้องเสียภาษี หากเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปและเกษียณอายุ
 

กำไรที่ได้รับจากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษี

            เป็นอย่างไรบ้างคะ หวังว่าท่านสมาชิกคงจะพอมองเห็นภาพของทั้งสองกองทุนนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น...ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างก็เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มเงินออมในกระเป๋าของเราให้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนด้วย ดังนั้น ก่อนจะลงทุนใดๆ ก็ตาม ควรจะต้องเข้าใจถึงรายละเอียดการลงทุนในแต่ละประเภทให้ดี ท่านสมาชิกจะได้ลงทุนได้อย่างสบายใจ..แล้วพบกับสาระดีๆ ได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ..วันนี้ลาไปก่อน..สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th