หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เตรียมเงินให้พอสำหรับชีวิตหลังเกษียณ

            สวัสดีค่ะ...หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินบทกลอนที่ว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” ซึ่งท่านก็คงจะทราบดีว่ากลอนบทนี้ต้องการเน้นให้เรารู้จักประหยัดออมทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในอนาคต 

            สำหรับเราที่อยู่ในวัยทำงานที่ยังต้องใช้เงิน ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเองนั้น เราจะมีวิธีเก็บหอมรอมริบอย่างไรให้ได้มากที่สุด และได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด การออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตเป็นเรื่องที่รอไม่ได้เพราะยิ่งเริ่มวางแผนการออมเงินเร็วเท่าไหร่ ในอนาคตท่านก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นตามไปด้วย และแน่นอนว่าชีวิตท่านก็จะสุขสบายไร้ความกังวลใจ

            ตอนนี้ยังมีแรงทำงานหาเงิน แต่หากหมดแรงทำงาน อย่าลืมว่าท่านยังไม่หมดแรงใช้เงิน ดังนั้น การเริ่มสะสมเงินตั้งแต่เริ่มทำงานจะเป็นการดีทีเดียว ค่อยๆ เก็บสะสมไปทีละนิดไม่ลำบากเลย

            การออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของคนวัยทำงานอย่างเราที่จะมีเงินไว้ใช้ในยามชราภาพ เพราะนอกจากเราจะออมเงินด้วยตัวเองแล้ว ยังมีนายจ้างช่วยสมทบอีกแรง ดังนั้น จำนวนเงินที่ออมจะยิ่งเพิ่มทวีคูณ

            การออมเงินเข้ากองทุนให้มีจำนวนมากพอ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินออมในแต่ละเดือน และระยะเวลาในการออมที่นานพอ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนที่เหมาะสม จึงจะช่วยให้มีเงินก้อนโตเมื่อคุณพ้นจากวัยทำงาน หรือเกษียณอายุ

            มีคนบอกว่าหากจะใช้ชีวิตสบายๆ หลังเกษียณ ต้องมีเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินจำนวนนี้ดูเหมือนไม่เยอะนัก แต่เมื่อลองคำนวณเงินทั้งหมดที่ต้องเก็บออมไว้ใช้ก็น่าตกใจไม่ใช่น้อยค่ะ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
     หลังเกษียณ

จำนวนเงินที่ต้องการเมื่อเกษียณ*

ชีวิตหลังเกษียณ
  10 ปี
(อายุ 70 ปี)

ชีวิตหลังเกษียณ
20 ปี
(อายุ 80 ปี)

10,000 บาท

1.4 ล้านบาท

3.5 ล้านบาท

15,000 บาท

2.1 ล้านบาท

5.3 ล้านบาท

20,000 บาท

2.8 ล้านบาท

7.0 ล้านบาท

*ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4% ต่อปี

            จากตารางจะเห็นว่า จำนวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณในระดับที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไร ลองไปตรวจดูเงินออมที่ท่านมีอยู่ซิคะว่ายังอยู่ห่างจากตัวเลขที่คำนวณได้ตามตารางมากน้อยแค่ไหน แล้วท่านจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้อย่างไรจึงจะมีเงินพอไว้ใช้ในยามเกษียณ และหากท่านอยากรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มากขึ้น อย่าลืมติดตามอ่านสรรหามาเล่าในตอนต่อๆ ไป นะคะ

            สรรหามาเล่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงทำให้ท่านถูกใจกับแง่คิดดีๆ ที่มีให้กันมาโดยตลอด แล้วพบกันใหม่ค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th