หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เตรียมรับกับการออมภาคบังคับ

            สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก พบกันอีกแล้วนะครับ ครั้งนี้ สรรหามาเล่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของการออมภาคบังคับที่จะแนะนำให้เพื่อนสมาชิกได้รู้จัก ขอแอบกระซิบว่า อย่าได้พลาด “สรรหามาเล่า” ตอนนี้นะครับ เพราะการออมภาคบังคับเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกทุกคน และแว่วๆ ว่า ภายใน 2 ปีนี้ การออมภาคบังคับน่าจะเกิดขึ้นได้ การออมภาคบังคับคืออะไร เกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกอย่างไร เชิญติดตามได้เลยครับ

            การออมภาคบังคับ ถ้าพูดอย่างง่ายๆ ก็คือ การออมที่กฎหมายบังคับให้เราต้องออมเงินนั่นเอง ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ ก็มาจากเหตุผลสำคัญ 3 ประการด้วยกันครับ

    • ประการแรก ทางการเล็งเห็นถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราการเกิดที่ลดลง ทำให้แนวโน้มสัดส่วนของคนสูงอายุในอนาคตจะมากกว่าคนวัยทำงาน ดังนั้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างดีพอ   ก็อาจทำให้เป็นปัญหาที่รัฐต้องเข้าไปดูแล ในขณะที่รัฐเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
    • ประการที่สอง มีการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า หากคนเราต้องการดำรงชีพภายหลังเกษียณอายุอย่างสบายโดยไม่กระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตปกติมากนัก ก็ควรมีเงินสำหรับใช้จ่ายแต่ละเดือนประมาณ 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการจัดสรรการออมให้ดีในช่วงที่ยังมีรายได้
    • ประการสุดท้าย เงินออมทั้งหมดในระบบของประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการเงินลงทุน จึงควรต้องเพิ่มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

            ถึงตรงนี้เพื่อนสมาชิกอาจจะงงว่า ทุกวันนี้ก็ถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว จะทดแทนกันได้ไหม แล้วต้องออมเพิ่มอีกหรือไม่ อย่างไรกันแน่ คืออย่างนี้ครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมแบบสมัครใจซึ่งนายจ้างจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างครับ ส่วนการออมภาคบังคับนั้นคนทำงานที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน ทั้งสองกองทุนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเป็นการออมเงินไว้ใช้ในยามที่พ้นจากวัยทำงาน แต่ก็มีความแตกต่างกันในแง่ที่มาในการจัดตั้ง

            สำหรับอัตราที่จะกำหนดให้พวกเราจ่ายเข้ากองทุนภาคบังคับนั้น เพื่อนสมาชิกอย่าเพิ่งวิตกให้มากนัก เพราะรัฐจะดูแลไม่ให้เป็นภาระกับพวกเราจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของการจัดตั้งการออมภาคบังคับ และเมื่อมีกองทุนภาคบังคับแล้ว นายจ้างจะจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสริมอีกหรือไม่ก็ได้ครับ ถ้ามีก็ยิ่งดีมากขึ้นไปอีก เพราะเป็นการส่งเสริมการออมซึ่งรัฐสนับสนุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่แล้วครับ

            เรื่องราวของการออมภาคบังคับในตอนนี้ พอแค่นี้ก่อนนะครับ แต่ยังมีเรื่องราว ที่น่าสนใจของการออมภาคบังคับอีกมากมาย ซึ่งสรรหามาเล่าจะนำมาทยอยเล่าสู่เพื่อนสมาชิกในภายหลัง เพราะฉะนั้น อย่าพลาดการติดตามเรื่องราวดี ๆ จากสรรหามาเล่านะครับ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th