หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เปลี่ยนเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ในช่วงเวลานี้ เพื่อนสมาชิกหลายท่านคงได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับ “เงินประเดิม” มาบ้าง เพราะว่ากำลังเป็น hot issue หนึ่งในแวดวงของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่เชื่อว่ายังมีเพื่อนสมาชิกอีกจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ยังไม่รู้จัก สรรหามาเล่าจึงถือโอกาสนี้เล่าสู่กันฟังค่ะ

            “เงินประเดิม” เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันเองอย่างไม่เป็นทางการ แต่ชื่อในทางการคือเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจัดให้หรือกันไว้เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อออกจากงาน คล้าย ๆ กับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เพื่อนสมาชิกคุ้นเคยกันดีนั่นเอง เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นกองทุนตามกฎหมายเพราะไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง

            ถึงตรงนี้ อาจมีเพื่อนสมาชิกสงสัยว่า แล้วจะเปลี่ยนสภาพเงินประเดิมให้เป็นเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่ และจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง คำตอบคือ ทำได้ค่ะ เนื่องจากช่วงนี้ทางการกำลังเปิดโอกาสให้นายจ้างนำเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 สำหรับประโยชน์ก็มีมากมายทีเดียวตามที่แจกแจงต่อไปนี้ค่ะ

    • ในแต่ละปีนายจ้างสามารถนำเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้างรวม ส่วนตัวลูกจ้างเองก็สามารถนำเงินสะสมไปหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15%ของเงินได้ เช่นเดียวกัน
    • ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นภาษี ทำให้กองทุนได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และหากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนจนถึงเกษียณอายุเงินก้อนนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีเลย
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง มีผู้ดูแลทรัพย์สินของกองทุน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สมาชิกจึงมั่นใจได้ถึงความมั่นคงปลอดภัยของกองทุนว่าจะได้รับเงินอย่างแน่นอนเมื่อออกจากงาน
    • การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะบริหารโดยมืออาชีพ สมาชิกจึงมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีอันนำไปสู่การมีเงินก้อนโตไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างอุ่นใจ

            เป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวของเงินประเดิม หวังว่าเพื่อนสมาชิกคงได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อย สำหรับท่านที่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม หากได้เห็นประโยชน์มากมายของการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ขอเชิญชวนให้รีบตัดสินใจนะคะ ขืนชักช้าจะหมดเวลาเสียก่อน หรือจะนำเรื่องดี ๆ อย่างนี้ไปฝากเพื่อนพนักงานที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยก็ได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th