หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน บริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็มีกองทุนได้

            สวัสดีค่ะ วันนี้ขอคุยกับท่านที่ยังไม่มีโอกาสเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ thaipvd.com บ้างนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่อยู่ในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีพนักงานจำนวนไม่มาก ท่านอาจคิดว่าบริษัทของท่านคงไม่เกี่ยวอะไรกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่เลย ...อย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคะ มาลองฟังดูก่อนว่าเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกัน เพื่ออะไร  
 

             การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เหมือนกับการมีกระปุกออมสินไว้ตรงหน้า โดยกติกามีอยู่ว่าให้นายจ้างหักเงินเดือนส่วนหนึ่งของพนักงานเพื่อจ่ายเข้ากองทุนเป็นประจำทุกๆ เดือน จำนวน 2-15 % ของเงินเดือนแต่ละเดือน ส่วนนายจ้างเองก็จะช่วยจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานด้วย โดยนายจ้างจ่ายให้เท่ากันกับจำนวนที่พนักงานสะสม หรือจะให้มากกว่าก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 15% เช่นกัน และเมื่อวันหนึ่งพนักงานลาออกจากงาน หรือพนักงานเกษียณอายุไป พนักงานก็จะได้รับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนนี้ไป หากทำงานมานานและสะสมเงินมานาน พนักงานก็จะมีเงินก้อนโตทีเดียว

            พอเห็นแล้วใช่มั๊ยคะว่า การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะช่วยให้พนักงานมีวินัยในการออมเงิน ซึ่งน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้แก่พนักงานได้เป็นอย่างดี
            บางท่านอาจมองว่าการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีค่าใช้จ่าย ทั้งยังต้องจ้างผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพให้นำเงินของกองทุนไปลงทุนให้เกิดประโยชน์งอกเงย หากกิจการมีลูกจ้างจำนวนน้อย เงินกองทุนก็น้อย ก็อาจจะไม่ค่อยอยากตั้งกองทุน

            ปัญหานี้มีทางแก้ไขค่ะ... เพราะนายจ้างรายเล็กๆ สามารถเลือกที่จะเข้าไปอยู่กับกองทุนอื่นๆ ที่ตั้งอยู่แล้วก็ได้ เช่น กองทุนที่มีนายจ้างหลายรายรวมกันที่เรียกว่า Pooled Fund ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะคิดจากกองทุนกองใหญ่ แล้วนำมาเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนย่อยของนายจ้างทุกราย กองทุนของนายจ้างที่มีพนักงานน้อยรายก็รับภาระค่าใช้จ่ายน้อย ดังนั้น การมีเงินจำนวนน้อยจึงไม่ใช่ปัญหา

            นายจ้างที่ส่งเสริมการออมด้วยวิธีจัดตั้งกองทุน นอกจากจะช่วยให้พนักงานรู้สึกดีมีความมั่นคงแล้ว ทั้งนายจ้างและพนักงานเองยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอีกด้วย เพราะเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อสมทบให้แก่พนักงานสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ส่วนพนักงานก็สามารถนำเงินที่สะสมเข้ากองทุนมาหักค่าลดหย่อนได้ และเมื่อรับเงินออกไปจากกองทุน เงินก้อนนี้ยังได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วยหากพนักงานเป็นสมาชิกกองทุนจนเกษียณอายุ

            เห็นประโยชน์แบบนี้แล้ว ท่านที่สนใจอยากตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ลองติดต่อบริษัทจัดการได้เลยนะคะ เรามีรายชื่อบริษัทจัดการ 19 รายให้ท่านด้วยนะคะ ... แล้วพบกันใหม่ค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th