หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน
อย่าพลาดการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี

            ทำไมผลประโยชน์กองทุนถึงลดลง.....นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร..........คณะกรรมการกองทุนของเราทำงานดีแค่ไหน.....คำถามยอดฮิตเหล่านี้เป็นที่สนใจใคร่รู้ของสมาชิกกองทุนหลายๆ ท่าน แต่ไม่รู้ว่าจะหาคำตอบที่ชัดเจนได้จากที่ไหน สรรหามาเล่า ในตอนนี้ขอแนะนำ แหล่งที่สมาชิกจะได้รับคำตอบเหล่านี้ เพียงสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่คณะกรรมการกองทุนจัดให้ เท่านี้ท่านก็จะไม่มีปัญหาคาใจแล้วค่ะ

            สมาชิกหลายท่านอาจคิดว่าการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นเรื่องที่เสียเวลา น่าเบื่อ หรือสมาชิกบางรายอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการประชุมใหญ่สมาชิกด้วยหรือ หลายครั้งที่ความคิดดังกล่าวทำให้สมาชิกพลาดโอกาสสำคัญอย่างน่าเสียดาย เพราะกองทุนส่วนใหญ่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการ นัดประชุมของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกเพื่อมารับฟังผลการดำเนินงานของกองทุน ในรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือลดลงแค่ไหนหรือในบางครั้งอาจมีบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนให้สมาชิกได้ทราบด้วย

            นอกจากนี้ การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการกองทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับเพื่อนสมาชิกด้วยกันเองอีกด้วย และสามารถใช้เป็นเวทีซักถามคณะกรรมการกองทุน หรือบริษัทจัดการในปัญหาค้างคาใจทั้งหลายได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการของกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุน และปัญหาต่างๆในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการบอกกล่าวความต้องการของสมาชิกให้คณะกรรมการกองทุนได้รับทราบ เช่น ต้องการเพิ่มอัตราเงินสะสม เป็นต้น เพื่อคณะกรรมการกองทุนจะได้นำไปหารือถึงความเป็นไปได้ และหาทางสนองตอบความต้องการของสมาชิกตามความเหมาะสมต่อไป

            และเพื่อการเข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกควรมีการเตรียมตัวสักเล็กน้อยในการอ่านรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนที่บริษัทจัดการทำสรุปมาให้เป็นการล่วงหน้า โดยสมาชิกสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ที่คณะกรรมการกองทุน และเตรียมตั้งคำถามที่ค้างคาใจต่างๆ เพื่อนำเข้าไปซักถามในที่ประชุมด้วย เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการได้ช่วยไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เท่านี้ปัญหาที่ค้างคาใจทั้งหลายก็จะหมดไป และยังทำให้สมาชิกได้เข้าใจถึงเรื่องราวของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราเป็นสมาชิกอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

            สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า ใกล้จะถึงวันที่กองทุนต่างๆ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกันแล้ว ซึ่งจะเริ่มกันประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม สรรหามาเล่า หวังว่าท่านสมาชิก ทั้งหลายจะไม่ละทิ้งโอกาสดีๆ ปีละครั้งไปนะคะ...พลาดอะไรก็พลาดได้ แต่อย่าพลาดการประชุมใหญ่สมาชิกนะคะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th