หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน อย่านำเงินออกจากกองทุนก่อนถึงเวลาอันควร

            สิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจ ไหนจะค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเทอมลูกฯลฯขอนำเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาใช้ก่อนคงไม่เป็นไร...มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ คงจะเคยประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินบกพร่องกันมาบ้าง แต่ความคิดที่จะนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาใช้ก่อน คงไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเท่าไรนัก เพราะเงินที่ออมไว้หากไม่ออมอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่ได้รับอาจไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ควรจะเป็น สรรหามาเล่า ในตอนนี้จะมาบอกกล่าวถึงเหตุผลที่ไม่ควรนำเงินออกจากกองทุนก่อนถึงเวลาอันควรให้ได้ฟังกันค่ะ

            ในฐานะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินออมแบบผูกพันระยะยาว (long term contractual saving) ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง เพื่อใช้ยังชีพยามเกษียณอายุ หรือพ้นจากวัยทำงาน  แต่เงินก้อนนี้มักเป็นที่หมายปองของลูกจ้าง โดยอ้างเหตุผลว่าเดือดร้อนทางการเงิน การนำเงินกองทุนไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ หรือการเข้าๆ ออกๆ กองทุน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะเราให้เงินทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

            เราลองมานึกภาพการทำงานของเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันนะคะ เมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการลงทุน กองทุนจะยังไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลให้กับสมาชิก แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะถูกนำกลับไปลงทุนต่อ ซึ่งการทบต้นของผลประโยชน์นี้เองจะทำให้เงินกองทุนของเราเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้น  แต่หากเราต้องการนำเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปใช้ ทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ ต้องลาออกจากกองทุน นั่นหมายถึงต้องนำเงินทั้งหมดออกจากระบบ เนื่องจากเราไม่สามารถขอนำเงินออกมาจากกองทุนเพียงบางส่วนได้ ซึ่งก็จะทำให้การทำงานของเงินสะดุดขาดช่วง ผลประโยชน์ทบต้นที่จะงอกเงยขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปก็จะชะงักไป แถมอาจต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วยหากไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด แล้วเมื่อต้องการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีก ก็ต้องมาเริ่มต้นออมกันใหม่

            ดังนั้น การเข้าออกกองทุนบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น ย่อมส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุว่าจะไม่พอใช้ในยามที่เราพ้นจากการทำงาน

            หลายคนอาจมองว่า เกษียณอายุแล้วไม่จำเป็นต้องมีเงินไว้ใช้มากนัก  แต่ใครจะรู้ว่าเรา จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังเกษียณอีกนานเท่าไร การเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้า น่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่า นั่นหมายความว่า เราจะต้องคำนึงถึงจำนวนเงินออมที่จะมีอย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ หรือไม่มีงานทำ

            การนำเงินออมออกจากกองทุนโดยไม่มีเหตุจำเป็นเดือดร้อน นอกจากเงินจะทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ว่ามาแล้ว อาจทำให้เงินที่จะได้รับจากกองทุนไม่เพียงพอต่อการยังชีพหลังเกษียณได้

            ก่อนจะจากกันไป ขอกล่าวส่งท้ายก่อนตัดสินใจจะนำเงินออกจากกองทุน ขอให้ท่านสมาชิกคิดถึงเงินออมที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในขณะที่เรายังมีแรงทำงาน ยังมีโอกาสสร้างเงินก็ควรจะรีบเก็บหอมรอบริบไว้ก่อน อย่าเพิ่งหวังที่จะใช้เงินจากแหล่งนี้ เพราะเมื่อถึงวันที่เราไม่มีแรงทำงาน ถึงจะมาคิดได้ตอนนั้นก็จะสายเกินไปแล้วค่ะ...แล้วพบกับสาระดีๆ กันใหม่ตอนหน้านะคะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th