หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน นโยบายการลงทุนกับผลตอบแทน สัมพันธ์กันอย่างไร?

            สวัสดีค่ะ สมาชิกหลายๆ คน คงจะทราบแล้วว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นสมาชิกอยู่มีการกำหนดนโยบายการลงทุน แต่บางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า นโยบายการลงทุนคืออะไร? นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อกองทุนยังไง? สรรหามาเล่า ฉบับนี้จะช่วยตอบคำถามของสมาชิกค่ะ

            นโยบายการลงทุนของกองทุน คือ การกำหนดแผนงานในการบริหารเงินกองทุนของบริษัทจัดการตามที่ได้ตกลงกันไว้ ลองเปรียบเทียบกับกรณีสมาชิกได้รับเงินก้อนมาจำนวนหนึ่ง และต้องการนำเงินนี้ไปลงทุน สมาชิกก็ต้องมีการวางแผนว่า จะนำเงินไปลงทุนอะไร จำนวนเท่าไร มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และอยากจะได้ผลตอบแทนเท่าไร เช่น เอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดิน ก็ต้องใช้เงินมากหน่อยและมีความเสี่ยงสูง เพราะไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไร แต่เมื่อขายได้ก็อาจจะได้กำไรเยอะ หรือสมาชิกอาจนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปซื้อกองทุนรวม ซึ่งไม่ต้องใช้เงินมากนัก ขายเมื่อไรก็ได้ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเร็ว เป็นต้น

          เงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เช่นกัน ตามปกติก็จะมีคณะกรรมการกองทุนคอยดูแลเรื่องการเลือกนโยบายการลงทุนให้ โดยจะไปตกลงกับบริษัทจัดการว่าให้จะบริหารเงินของกองทุนอย่างไร มีความเสี่ยงได้แค่ไหน และระดับผลตอบแทนตามที่คาดหวังเป็นอย่างไร

          นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับด้วย ในปัจจุบัน กรรมการกองทุนส่วนใหญ่มักจะเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือลงทุนแต่ในตราสารหนี้ เช่น เงินฝากหรือพันธบัตร เพราะต้องการให้เงินต้นปลอดภัย แต่การลงทุนแบบนี้ทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนต่ำไปด้วย

          ในปัจจุบันมีหลายๆ กองทุนที่ให้บริษัทจัดการลงทุนในหุ้นได้บางส่วน ซึ่งเรียกกันว่าเป็นนโยบายแบบผสม คือ ลงทุนทั้งในเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ และหุ้น เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เนื่องจากเห็นว่า การลงทุนในหุ้นบ้างจะทำให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แต่ก็มีโอกาสทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงด้วย

           อย่างไรก็ตาม นโยบายแบบผสมยังมีการลงทุนในเงินฝากหรือพันธบัตรด้วย จึงถือว่านโยบายแบบนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ส่วนนโยบายที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคงจะไม่พ้นนโยบายลงทุนในหุ้น เพราะนำเงินไปลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อใดที่ราคาหุ้นขึ้นสูง กองทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงไปด้วย แต่เมื่อใดที่ราคาหุ้นลดลง ก็จะมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินกองทุนเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทจัดการก็จะคอยทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุดค่ะ

          สุดท้ายนี้ สมาชิกคงจะทราบแล้วนะคะว่า การกำหนดนโยบายการลงทุนมีความสำคัญเพียงไร และมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับอย่างไร สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนได้ โดยการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและแสดงความคิดเห็นไปยังกรรมการกองทุน แล้วติดตามสาระดีๆ จาก สรรหามาเล่า ในฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th