หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน หากออกจากงาน เงินที่ได้รับจากกองทุนควรทำอย่างไร

            สวัสดีค่ะ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับคำถามจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ลาออกจากงานแล้วต้องการทราบว่า “หากลาออกจากงานแล้ว เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรทำอย่างไรดี”

            ขอตอบใน 2 กรณีดังนี้นะคะ

   กรณีที่เพื่อนสมาชิกลาออกจากงานแล้วได้งานใหม่ทันทีและที่ทำงานใหม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องถือว่าโชคดีมาก ๆ ที่สมาชิกสามารถขอโอนเงินที่ได้รับจากกองทุนเดิมไปออมต่อในกองทุนใหม่ได้โดยไม่ต้องนำเงินออกมา เพราะจะทำให้การออมเงินของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเงินก้อนโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในกองทุน

   สำหรับกรณีที่เพื่อนสมาชิกออกจากงานแล้วยังต้องรองานใหม่อยู่หรือลาออกเพื่อไปทำงานต่างประเทศระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1-2 ปี แล้วกลับมาทำงานที่ประเทศไทยต่อ ก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะท่านสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนเดิมได้ตามพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน และหากท่านได้งานใหม่ในช่วงเวลาที่ยังขอคงเงินอยู่ ก็สามารถโอนเงินจากกองทุนเดิมไปกองทุนของนายจ้างใหม่ได้โดยไม่ต้องรับเงินออกเช่นกัน

   บางท่านอาจมีคำถามตามมาว่า ถ้าเช่นนั้น จะขอรับเงินออกจากกองทุนบางส่วนไปใช้จ่ายแล้วโอนเงินส่วนที่เหลือจากกองทุนนายจ้างเดิมไปออมต่อที่กองทุนของนายจ้างใหม่ได้หรือไม่  ขอเรียนว่า  ตามกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมาตรา 7/1(6) กำหนดเงื่อนไขสำคัญไว้ประการหนึ่งคือ การโอนย้ายทรัพย์สินจากกองทุนเดิมไปกองทุนใหม่จะต้องโอนย้ายไปทั้งจำนวน ดังนั้น สมาชิกจะขอแบ่งเงินออกไปใช้บางส่วนแล้วโอนส่วนที่เหลือเข้ากองทุนใหม่ไม่ได้  เพราะกฎหมายไม่ต้องการให้สมาชิกแบ่งเงินออกไปใช้โดยไม่จำเป็น รวมทั้งต้องการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง สำหรับเพื่อนสมาชิกที่เปลี่ยนงานใหม่และคิดที่จะเลือกรับเงินออกจากกองทุนทั้งก้อน ขอให้คิดให้ดี ๆ เพราะนอกจากจะทำให้เงินออมของท่านลดลงซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการมีเงินใช้หลังเกษียณแล้ว ท่านยังต้องเสียภาษีเงินได้อีกด้วยเนื่องจากเงินที่สมาชิกได้รับออกมาจากกองทุนถือเป็น “เงินได้” ประเภทหนึ่ง หากสมาชิกได้รับเงินก่อนถึงวัยเกษียณ เงินจำนวนดังกล่าวต้องนำไปคำนวณภาษี เท่ากับเงินที่ท่านได้รับออกมาจากกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายก็มีจำนวนน้อยลงไปด้วย

   อย่างไรก็ดี ท่านที่เคยออมเงินไว้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วลาออกมาทำงานภาคเอกชน ก็ไม่ต้องกังวลใจและไม่ต้องนำเงินออกนะคะ เพราะตอนนี้ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่ เปิดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถรับโอนย้ายทรัพย์สินของลูกจ้างมาทั้งจำนวนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ จึงสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ

   ดังนั้น เมื่อท่านเปลี่ยนงาน ควรพิจารณาด้วยว่านายจ้างใหม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ ที่สำคัญ ถ้านายจ้างใหม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อย่าลืมโอนเงินจากกองทุนเดิมไปยังกองทุนของนายจ้างใหม่เพื่อประโยชน์ในการออมเงินของท่านต่อด้วยนะคะ เดี๋ยวจะเผลอเอาออกมาใช้จ่ายจนหมด เสียประโยชน์หลายต่อค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th