หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สื่อ/สิ่งพิมพ์

 

Multimedia

 

 

คู่มือคณะกรรมการกองทุน

วิธีปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกองทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของกองทุนและสมาชิก (CD Audio) (หมด)

 

 

ครบเครื่องเรื่อง ก.ล.ต. ตอน "Employee's choice โอกาสสร้างเงินออมที่คุณเลือกได้"

วาไรตี้ฮาร์ดทอล์กรายการแรกที่เจาะลึกประเด็นเกี่ยวกับระบบสมาชิกเลือกลงทุน (VCD)

 

 

CD ชุด ออมดีชีวิตมีสุข กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ละครสั้นเพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างมีคุณภาพ (CD Audio)
นื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th

 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาพยนตร์ที่สะท้อนบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด (VCD) (หมด)  
เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th

 

 

สิ่งพิมพ์

 

 

เรื่องเล่า...กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ่งที่สมาชิกควรรู้)

เอกสารเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบเรื่องสั้น
โดย นาย สุกรี คลองวิธี นักศึกษาฝึกงาน
   
แก๊งซ่า...ตามหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบการ์ตูน
โดย น.ส. ปิยฉัตร บูรณพรชัย นักศึกษาฝึกงาน download
   

 

ทำอย่างไรจึงมีเงินใช้หลังเกษียณ

แผ่นพับแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประโยชน์ที่จะได้รับ
เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th 

 

 

ระบบสมาชิกเลือกลงทุน หนทางสร้างอนาคต

“ระบบสมาชิกเลือกลงทุน ...employee’ s choice” ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของตนเอง (หมด)

 

Smart Choice ฉลาดเลือกเพื่อนาคต

คู่มือสำหรับสมาชิกในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th

 

คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับสมาชิก ไม่ว่าจะก่อนเป็นสมาชิก เมื่อเป็นสมาชิก หรือเมื่อสิ้นสมาชิกภาพแล้ว รวมถึงการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม (หมด)

แนวทาง

 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารกองทุนและมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเงินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด จึงควรปฏิบัติหน้าที่โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ (หมด)

เริ่มต้นดี

 

เริ่มต้นดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง
สูตรลัดในการกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


คู่มือสำหรับคณะกรรมการกองทุนในการกำหนดนโยบายการลงทุน โดยเริ่มจากจัดทำข้อมูลกองทุน ให้บริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุน ตรวจสอบนโยบายการลงทุน และกำหนดเกณฑ์วัดผลของกองทุน (หมด)

เคล็ดไม่ลับ

เคล็ดไม่ลับกับการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกควรรักษาผลประโยชน์ของตนเองด้วยการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง (หมด)

สิทธิ

 

สิทธิ & หน้าที่พึงรู้...คู่สมาชิก


สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่พึงรู้และควรปฏิบัติเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ทั้งก่อนสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเป็นสมาชิก และเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ (หมด)

สูตร 3C

 

สูตร 3C หัวใจในการคัดเลือกบริษัทจัดการ

รายละเอียดในการคัดเลือกบริษัทจัดการที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ (1) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก (2) รวบรวมข้อมูล และ (3) พิจารณาคัดเลือก (หมด)

M to M

 

Mark to Market นั้นสำคัญไฉน?

การดำเนินการและความสำคัญของวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถืออยู่
(หมด)

 

 

ถามมา-ตอบไป

รวบรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีผู้สอบถามบ่อยๆในช่วงปี 2543 - 2544
(หมด)
 
 

 

 

สำรองเลี้ยงชีพเพื่ออนาคต

คู่มือสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง เมื่อนายจ้างเปิดโอกาสให้ มีระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน (employee’s choice)"
เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th 

 

 

เส้นทางสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คู่มือในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการมีระบบลูกจ้างเลือกลงทุน (employee’s choice)
เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th 

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดียามเกษียณ

เหตุผลการโอนงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมายังสำนักงาน ก.ล.ต. และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกำกับดูแลเมื่อมีการโอนงาน (หมด) 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 27/11/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th