หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างไร ในปี 2552

            สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เริ่มหายใจกันคล่องขึ้นแล้วนะคะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสถิติสำคัญต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ออกมาเป็นบวก จากครั้งที่แล้วที่เล่าให้ฟังว่าใน 2 ไตรมาสแรกของปี 2552 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในลักษณะประคองตัว ปริ่ม ๆ น้ำ แม้ว่าตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( NAV) จะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนายจ้างและลูกจ้างยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจำนวนลูกจ้างที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าภาพรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2552 จะออกมาเป็นอย่างไร
 
            เริ่มจาก NAV ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่ 514,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10.5% โดยอัตราการขยายตัวกลับมาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านๆ มาหลังจากที่ชะลอตัวลงในปี 2551 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 63.2% จากปีก่อนหน้านั่นเองค่ะ

            สำหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น เช่นเดียวกับทุกๆ ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงลงทุนในลักษณะ ระมัดระวังอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาเงินกองทุนของสมาชิกให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะ โดย ณ สิ้นปี 2552 สัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้มากที่สุด (76.4% ของ NAV) ตามด้วยเงินฝากและตราสารทุนที่สัดส่วนใกล้เคียงกันอยู่ที่ 10.3% และ 10.2% ตามลำดับ โดยสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทุนปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการทะยานขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ

            จากที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นว่าผลการดำเนินงานของกองทุนปีนี้ดูสดใส จากข้อมูล industry composite return พบว่า กองทุนตราสารทุน (equity fund) มีผลตอบแทนถึง 33.8 % เมื่อเทียบกับผลตอบแทนปี 2551 ที่ติดลบ 38.5 % สำหรับกองทุนผสม (mixed fund) ก็ยังยิ้มได้เมื่อผลตอบแทนอยู่ที่ 6.2 % ในขณะที่ปี 2551 ติดลบ 1.7 % แต่กองทุนตราสารหนี้ (general fixed income fund) สำหรับปี 2552 อาจผิดหวังอยู่บ้างเพราะผลตอบแทนลดลงเหลือ 1.4 % ในขณะที่ผลตอบแทนปี 2551อยู่ที่ 5.7 % ถ้าดูภาพรวมผลตอบแทนของกองทุนก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ประมวลมานี้เพื่อให้เห็นภาพรวมผลตอบแทนของกองทุนแต่ละประเภทเท่านั้น เพื่อน ๆ สมาชิกไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับกองทุนของตัวเองได้โดยตรง เนื่องจากนโยบายการลงทุนที่ประกอบด้วยประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันค่ะ

            เรามาดูตัวเลขสุดท้ายที่เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่วัดการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นั่นคือ จำนวนนายจ้างที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.0 % ส่วนจำนวนสมาชิกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี ทำให้ในปี 2552 นี้ มีจำนวนสมาชิกลดลง 3.3 % จากปีที่ผ่านมา แต่ก็มีเริ่มมีสัญญาณที่ดีค่ะเพราะไตรมาส 4/2552 จำนวนสมาชิกเริ่มปรับเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2552

            ปี 2552 เป็นปีที่ทุกฝ่ายให้การสนับสนุนกองทุนให้จัดทำ Master Fund และสนับสนุนให้นายจ้างจัดให้สมาชิกกองทุนมีทางเลือกในการลงทุน (employee’s choice) จะเห็นได้ว่า สิ้นปี 2552 มีนายจ้างจัดให้มี employee’s choice แล้ว 14.1 % ของนายจ้างทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้น 98.0 % จากปีก่อนหน้า

            โดยสรุป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปีที่ผ่านมายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง แต่ก็เป็นที่น่าพอใจและเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน่าจะเติบโตขึ้นอย่างเป็นปกติในอีกไม่นานนี้ นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของเงินออมในวัยเกษียณของประเทศไทยเราค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลรายงานการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ใน www.thaipvd.com และสำหรับท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สามารถค้นหาคำถามที่สอบถามเข้ามาบ่อยได้ภายใต้หัวข้อ”คำถามที่ถูกถามบ่อย” หรือ ส่งอีเมล์มาสอบถามได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/04/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th