หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน คุณเลือกนโยบายการลงทุนเองหรือยัง

            สวัสดีค่ะ ช่วงที่ผ่านมาท่านสมาชิกและกรรมการกองทุนหลายกองทุนคงสนุกสนานกับการเปิดให้สมาชิกเลือกหรือสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน สมาชิกบางท่านอาจเคยชินกับการเลือกหรือสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละนโยบาย แต่สำหรับบางท่านที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะยังเก้ ๆ กัง ๆ อยู่ หรือรู้สึกไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อครั้งที่มีนโยบายเดียวที่มีคณะกรรมการกองทุนคอยดูแล นโยบายการลงทุนให้

            ท่านสมาชิกที่เลือกนโยบายการลงทุนเองแล้วรู้สึกเช่นนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะ สรรหามาเล่าจะขอแนะนำเคล็ดที่ไม่ลับที่จะทำให้ท่านเลือกนโยบายการลงทุนเองได้สบายใจขึ้น ดังนี้ค่ะ

            อันดับแรก ขอให้ท่านสำรวจตัวเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้แค่ไหน หมายความว่าท่านยอมรับผลขาดทุนได้แค่ไหนหากนโยบายที่ท่านเลือกลงทุนอาจมีผลการดำเนินงานติดลบหรือหลักทรัพย์ที่ท่านเลือกลงทุนมีความผันผวนทางด้านราคาสูง ซึ่งการที่จะรับความเสี่ยงได้หรือไม่นั้นก็มาจากหลายปัจจัย เช่น 1) ความชอบส่วนตัว ชอบความโลดโผน ท้าทาย หรือชอบอะไรที่รู้สึกต้องมั่นคง ปลอดภัย 2) อายุก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะเกี่ยวโยงกับระยะเวลาของการนำเงินออกจากกองทุนหรือหากผลการดำเนินงานของนโยบายการลงทุนที่ท่านเลือกติดลบ ท่านจะมีระยะเวลารอให้มูลค่าหลักทรัพย์ฟื้นตัวขึ้นมาหรือไม่ 3) การวางแผนที่จะมีเงินใช้หลังจากที่นำเงินออกจากกองทุนซึ่งท่านต้องคิดก่อนว่าหากไม่ได้ทำงานแล้ว ท่านจะใช้ชีวิตอย่างไร จึงจะประมาณการได้ว่าท่านควรจะมีเงินเท่าใดจึงจะเพียงพอ และที่สำคัญต้องเพียงพอที่จะมีใช้ตลอดชีวิตด้วยนะคะ

            การสำรวจตัวเองดังกล่าว ต้องพิจารณาโดยใช้หลาย ๆ ปัจจัยประกอบกันและอาจให้น้ำหนักกับปัจจัยที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญมาก ๆ เช่น ท่านที่อายุกลางคน ไม่ชอบความผันผวน การใช้ชีวิตก็เรียบง่าย แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหลังเกษียณอายุหรือไม่มีงานทำอีกต่อไปแล้วสำหรับเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วย ก็ต้องเลือกว่าจะให้น้ำหนักกับปัจจัยใดเพื่อจะได้พิจารณาว่าท่านควรจะลงทุนที่มีความเสี่ยงขนาดใด ถ้าเลือกลงทุนในนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำ ก็อาจมีความเสี่ยงที่ท่านจะมีเงินไม่พอหลังเกษียณ แต่หากเลือกลงทุนในนโยบายที่เสี่ยงสูงเพื่อต้องการผลตอบแทนสูง ก็อาจมีความเสี่ยงที่เจอผลตอบแทนลดลงได้
การสำรวจตัวเองนี้ บางท่านอาจรู้สึกว่ายากจัง แต่ต่อไปจะมีเครื่องมือมาช่วยในลักษณะแบบสอบถามซึ่งจะช่วยให้สมาชิกแต่ละท่านประเมินตัวเองได้ว่ารับความเสี่ยงในการลงทุนได้ระดับใด ขณะนี้ บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามและระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละประเภทอยู่ค่ะ

            ต่อจากนั้น ท่านก็ไปศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนท่านว่านโยบายการลงทุนที่ให้เลือกมีอะไรบ้าง แต่ละนโยบายการลงทุนมีระดับความเสี่ยงแค่ไหนโดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลในส่วนนี้อาจจะอธิบายให้สมาชิกฟังในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือใส่ไว้ในเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิก

           ยังไม่พอค่ะ ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านควรให้ความสนใจคือภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ แต่แนวโน้มนี้อาจต้องพิจารณาในช่วงยาว ๆ นะคะ  ซึ่งท่านอาจหาอ่านบทวิเคราะห์ของสำนักต่าง ๆ ได้จากหนังสือพิมพ์ค่ะ

            เห็นไหมคะว่าการเลือกนโยบายด้วยตนเองไม่ยากอย่างที่คิด เพราะมีตัวช่วยอยู่รอบตัวท่าน และจะทำให้ท่านลงทุนเหมาะสมกับตัวเองมากกว่าที่จะให้กรรมการกองทุนเป็นผู้เลือกนโยบายการลงทุนให้กับสมาชิกทุกคนซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับตัวท่านเลย

            ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิด employee’s choice เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อร่วมมือกันเผยแพร่แนวคิดการให้สมาชิกเลือกลงทุน โดยมีการออกแคมเปญ “เลือกที่ใช่” และออกสื่อประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจรเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ employee’s choice อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ employee’s choice อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนายจ้างจัดให้มี employee’s choice เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2554 มีนายจ้างที่มี employee’s choice แล้วคิดเป็น 27% ของจำนวนนายจ้างทั้งหมดที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วถึง 62% และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
 
            กองทุนของท่านจัดให้มี employee’s choice แล้วหรือยังคะ หากยังลองเข้ามาศึกษารายละเอียดกันดูที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/05/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th