หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน Employee’s Choice @ Workplace

            สวัสดีค่ะ ตอนที่แล้วเราพูดกันถึงตัวช่วยสมาชิกในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

            มีหลายท่านบ่นมาว่าไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะสรรหามาเล่าได้ไปเสาะแสวงหาตัวช่วยมาให้ท่านแล้ว เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและทางเลือกการลงทุนหรือ Employee’s Choice @ Workplace ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณและการเลือกนโยบายการลงทุนให้แก่สมาชิกกองทุน 

            การจะจัดให้สมาชิกกองทุนทุกคนซึ่งมีประมาณ 2 ล้านคน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวคงไม่ใช่เรื่องง่าย โครงการนี้จึงจะพัฒนากรรมการกองทุนจำนวน 500 คน ให้เป็น Employee’s Choice Ambassador เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้สมาชิกกองทุนในหน่วยงานของตนเองเพื่อให้สมาชิกกองทุนสามารถวางแผนการเงินด้วยตนเองได้ในเบื้องต้นและสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แต่ละบุคคลยอมรับได้ อันจะทำให้เกิดการสะสมความมั่งคั่งและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณในอนาคตได้

            มาดูกันนะคะว่าเนื้อหาการอบรมของโครงการนี้มีอะไรบ้าง
           
             -  เริ่มจาก ทำไมต้องบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดของ Wealth Management การเรียนรู้หลักการบริหารความมั่งคั่งโดยเฉพาะของมนุษย์เงินเดือน

            -  ต่อด้วย 9 ภารกิจพิชิตความมั่งคั่งสำหรับมนุษย์เงินเดือน โดยเริ่มตั้งแต่สำรวจสถานะการเงินในปัจจุบัน เปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายทางการเงิน รู้สถานะการเงินในอนาคตผ่าน Financial Projection คำนวณความต้องการใช้เงินหลังเกษียณ สำรวจแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอายุที่มีอยู่ปัจจุบัน เพิ่มค่าเงินออมกองทุนผ่าน Employee’s Choice เพิ่มทางเลือกในการออมเงินด้วย Additional Fund จัดพอร์ตการลงทุนง่าย ๆ ตามสไตล์สมาชิกแต่ละคน และสุดท้าย ติดตามผลการดำเนินงานและปรับพอร์ตการลงทุน

            หัวข้อที่กล่าวข้างต้นน่าสนใจและตรงใจมากใช่ไหมคะ อย่ารอช้านะคะท่านที่เป็นกรรมการกองทุนควรต้องรีบสมัครหรือสมาชิกก็ควรให้กรรมการกองทุนของหน่วยงานท่านมาอบรมกับโครงการนี้เพราะจะได้รับประโยชน์จริง ๆ โดยใช้เวลาอบรมเพียง 2 วันทำการและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ  กรรมการกองทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หน่วยงานละ 2 ท่าน มีให้เลือก 4 รุ่นค่ะ วันที่ 6-7 มิถุนายน 16-17 มิถุนายน 4-5 กรกฎาคม และรุ่นสุดท้าย 21-22 กรกฎาคม 2554 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณศรีวิลัย จันทร์รวม โทรศัพท์ 0-2693-0967 

            หวังว่าตัวช่วยนี้คงถูกใจท่านสมาชิกกองทุนทุกท่านนะคะ สำหรับท่านกรรมการกองทุนที่ไปเข้าโครงการนี้แล้วก็อย่าลืมไปเป็น Ambassador เผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกกองทุนของท่านด้วยนะคะเพื่อให้สมาชิกกองทุนรู้จักวางแผนการเงินของตนเองและเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ระหว่างนี้ ท่านสมาชิกกองทุนก็หาความรู้จาก www.thaipvd.com ไปพลาง ๆ ก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 01/06/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th