หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  



Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน รู้จักตัวเอง แบบ ชิล..ชิล

            สวัสดีค่ะ เมื่อสามตอนที่แล้วเราพูดกันเกี่ยวกับกรณีที่กองทุนมีหลายนโยบายการลงทุนให้สมาชิกเลือก สมาชิกจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง ปัจจัยที่สำคัญก็คือท่านสมาชิกต้องรู้จักตัวเองโดยสำรวจตัวเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ระดับใด และระดับที่รับความเสี่ยงได้ตรงกับตราสารที่ลงทุนประเภทใด

            ตอนนี้เรื่องการทำแบบสำรวจลูกค้าที่จะลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund) กำลังเป็นประเด็นร้อนที่มีการเขียนถึง พูดถึงและมีคำถามตามมาหลายคำถาม เลยมีสมาชิกหลายท่านขอให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าแบบสำรวจนี้เป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร สรรหามาเล่าไม่รอช้า รีบไปหาข้อมูลมาเล่าให้ท่านสมาชิกได้รับทราบทันทีค่ะ

            สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ขายหน่วยลงทุนต้องรู้จักลูกค้า
โดยทำแบบสำรวจลูกค้าก่อนที่จะขายหน่วยลงทุนซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นี้
 
            แบบสำรวจนี้ก็คือแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนว่าอยู่ระดับใดและเหมาะสมกับตราสารที่ลงทุนประเภทใด โดยมีคำถามสั้น ๆ ให้ลูกค้าตอบ 11 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับการลงทุนทั่วไปและส่วนที่ 2 สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV เมื่อตอบแบบสอบถามทั้ง 11 ข้อแล้ว ลูกค้าก็จะรวมคะแนนเพื่อดูระดับความเสี่ยง
และประเภทของตราสารที่สามารถลงทุนได้ซึ่งมีตั้งแต่เสี่ยงต่ำ ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไปจนถึงเสี่ยงสูงมากซึ่งสามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ขั้นตอนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเหมือนตอบแบบสอบถามทางนิตยสารทั่วไปใช้เวลาชิล ชิล ไม่เกิน 2 นาทีค่ะ
 
            เพราะเหตุใดจึงมีหลักเกณฑ์นี้ออกมา? เมื่อก่อนก็ยังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เห็นต้องทำแบบสำรวจเลย ทำให้มีขั้นตอนมากขึ้น ชีวิตยุ่งยากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องไปซื้อหน่วยลงทุนของหลายบริษัทจัดการก็ต้องทำซ้ำ ๆ คำถามและคำบ่นนี้เป็นธรรมดาที่มักเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีอะไรมากระทบกับสิ่งที่เราเคยทำ อย่าว่าแต่คนอื่นเลย ดิฉันก็เป็นค่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างย่อมมีเหตุและที่มาใช่ไหมคะ กรณีลุงช่วยและ
ผู้ลงทุนอีกจำนวนไม่น้อยที่ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่รู้จักตราสารที่ซื้อเลยว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนและเหมาะสมกับตนเองที่จะลงทุนหรือไม่ และผู้ขายก็ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสม
หลายท่านลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงพอเจอผลการดำเนินงานขาดทุนก็รับไม่ได้ บางท่านสูงอายุแล้วหัวใจแทบวายเพราะเคยแต่ฝากเงินกับธนาคารไม่เคยเจอว่าเงินต้นลดลง กรณีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งกับผู้ที่มีการศึกษาสูงหรือผู้ที่เคยลงทุนอยู่บ้างแล้วก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีแผนกลยุทธ์ที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ลงทุนและเสริมสร้างให้ผู้ลงทุนตระหนักในระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เข้าใจสินค้าและความเสี่ยงรวมทั้งการรักษาสิทธิและดูแลประโยชน์ของตนเอง โดยผลักดันให้สถาบันตัวกลางทั้งที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่ขายสินค้าการลงทุน และผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวางแผนการเงิน รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงบทบาทและทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยเริ่มจากการทำความรู้จักลูกค้าเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าตามหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน

            ตลาดทุนจะพัฒนาได้ต้องไปพร้อมกับผู้ลงทุนที่มีความรู้ในการลงทุน มีผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศเราที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็กำหนดเช่นกันด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะ การประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจึงปรียบเสมือนวิตามินที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนทุกท่านแข็งแรงขึ้นค่ะ 

            ปัจจุบัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทจัดการทำความรู้จักลูกค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและประเภทตราสารที่ลงทุนให้แก่สมาชิกแต่ละราย แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกหลายรายที่อยากให้มีแบบประเมินความเสี่ยงมาช่วยประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกนโยบายหรือจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไรที่เหมาะสม ตอนนี้คงต้องรอก่อนนะคะ อยู่ระหว่างการหารือหลักเกณฑ์และการเตรียมการของบริษัทจัดการ อาจเห็นแบบสำรวจสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้นปีหน้านี้ อีกไม่นานเกินรอ สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 30/06/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th