หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนการออมหลังเกษียณ (Post Retirement Fund)

            ช่วงปีนี้ได้ฟังพี่ ๆ สมาชิกบางท่านที่ใกล้เกษียณ ปรารภว่าเกษียณแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรดี?  หลายท่านถูกหลอกไปลงทุนในเรื่องที่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย เช่น ไปลงทุนในสัญญาน้ำมัน มารู้ตัวอีกทีบริษัทคู่สัญญาก็ถูกตำรวจจับไปแล้ว หรือบางท่านถูกชักชวนไปเล่นแชร์กับกลุ่มคนที่ไม่รู้จัก แต่หวังจะได้ผลตอบแทนสูง ๆ พอแชร์ล้ม เจ้ามือหนี ก็ทำให้สูญเงินที่ออมมาทั้งชีวิตได้ ท่านที่ไม่มีลูกหลานเลี้ยงก็มานั่งเศร้า และเริ่มถามตัวเองว่าจะออมอย่างไรให้มีเงินใช้ไปจนตาย?

            เกษียณแล้วเอาเงินไปไหน?
            เมื่อเกษียณอายุแล้วหากฝากเงินไว้กับธนาคาร ดอกเบี้ยที่ได้รับก็อาจไม่พอเลี้ยงชีพ คงกินเงินต้นแน่ ๆ จะไปลงทุนอย่างอื่นก็ไม่ถนัดหรือไม่ก็มีค่าธรรมเนียมสูง ทำอย่างไรผู้เกษียณอายุจะมีรายได้ประจำแน่นอน โดยลงทุนไม่เสี่ยงมากนัก ทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่เหมาะกับท่านที่เกษียณแล้วอาจเป็น “กองทุนการออมหลังเกษียณ หรือ Post retirement fund” 

            Post Retirement Fund คืออะไร?
            Post Retirement Fund หรือกองทุนการออมหลังเกษียณ เป็นกองทุนรวมที่รองรับคนเกษียณหรือผู้ที่มีอายุมาก เช่น 55 ปีขึ้นไป ที่ต้องการมีเงินใช้ประจำ อาจเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท หรือรายไตรมาส แล้วแต่งวดที่เรากำหนด โดยจะได้รับแต่ละงวดไปจนวันสิ้นอายุขัยหรือถึงอายุที่เรากำหนดก็ได้ เช่น อาจกำหนดว่าขอรับเงินจากกองทุนนี้ไปจนถึงอายุ 80 ปี โดยแบ่งเป็นงวด ๆ ซึ่งจำนวนเงินในแต่ละงวด และระยะเวลาการรับเงิน ขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ลงทุน หรือบางกรณีบริษัทจัดการกองทุนที่เสนอขายกองทุนอาจกำหนดรูปแบบเฉพาะให้เราเลือกดูตามความต้องการของเราก็ได้ กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการบริหารเงิน หรือไม่มีความรู้ด้านตราสารและทิศทางมูลค่าของหลักทรัพย์ ไม่ใช่เป็นการรองรับการเกษียณอีกครั้ง แต่เป็นการออมแบบถอนเงินต้นและดอกเบี้ยมาใช้ก่อนได้ตามที่เราต้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้เงินทั้งก้อนหมดภายในเวลาไม่กี่ปี อันจะทำให้ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการยังชีพต่อไป

            ปัจจุบัน ในประเทศไทยยังไม่มีกองทุนลักษณะดังกล่าว แต่สำนักงานอยู่ระหว่างการผลักดันให้บริษัทจัดการกองทุนจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว โดยให้สมาชิกนำเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาลงทุนต่อในกอง Post retirement fund เพื่อช่วยให้สมาชิกมีรายได้ประจำ กอง Post retirement fund นี้ อาจแถมสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากผลตอบแทนการลงทุนได้ เช่น บางกองทุนอาจเสนอให้มีการประกันสุขภาพ (Health insurance) เช่น รับประกันโรคภัยที่กำหนด หรือมีโปรแกรมการป้องกันสุขภาพ (Health protection) เช่น ให้สิทธิผู้ถือหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันโรคร้ายได้ทัน เนื่องจากสมาชิกวัยหลังเกษียณมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และเจ็บป่วยบ่อยขึ้น

            มาถึงบั้นปลายชีวิตเมื่อเราเกษียณแล้ว ทุกคนก็อยากใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ได้เที่ยวบ้าง พักผ่อนบ้าง หรืออาจหารายได้พอให้มีกินมีใช้โดยไม่เดือดร้อน เราสามารถนำเงินก้อนที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาลงทุนต่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด การออมต่อกับกองทุนการออมหลังเกษียณ ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว ท่านที่สนใจกองทุนประเภทนี้อาจสอบถามบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดกองทุนรวมเพื่อการออมหลังเกษียณไว ๆ ค่ะ

            ท่านสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 01/08/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th