หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ตัวช่วยของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

             หากถามว่า ถ้าเดินทางไปเชียงใหม่ ควรไปอย่างไรดี เชื่อว่าคำตอบของแต่ละท่านคงแตกต่างกัน บางท่านอาจบอกว่าเครื่องบินสิ ไปถึงที่หมายรวดเร็วทันใจ แต่บางท่านอาจบอกว่าค่าเครื่องบินแพงแถมความเสี่ยงสูง ไปรถไฟปลอดภัยกว่า ถึงจะใช้เวลานานแต่ก็นอนได้ สำหรับบางท่านอาจบอกว่าขับรถไปเอง ชิล..ชิล..จะออกหรือจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ แวะตรงไหนก็ได้... 

             นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกให้เห็นว่า แค่เรื่องเดินทาง แต่ละท่านก็ยังมีการวางแผน มีวิธีการแตกต่างกัน แม้แต่เดินทางแต่ละครั้งก็ใช้วิธีต่างกัน ขึ้นอยู่กับเหตุผลและปัจจัยของแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เวลา ความชอบส่วนตัว หรือความเสี่ยงที่รับได้

             แล้วเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่เราเก็บออมและลงทุนไว้ใช้ตอนเกษียณอายุล่ะคะ เหมาะกับเราหรือเปล่า?

สำรวจตัวเอง
             บางท่านอาจบอกว่า เกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัวอีกตั้ง 10 หรือ 20 ปี แต่อยากขอให้ลองนึกภาพว่า ถ้าถึงวันเกษียณอายุหรือเลิกทำงาน ท่านอยากใช้ชีวิตแบบไหน? ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปต่างประเทศ ดื่มไวน์ ตีกอล์ฟ หรือใช้ชีวิตเป็นชาวสวนที่ต่างจังหวัด แล้วตอนนั้นยังมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ยังต้องส่งลูกเรียนหนังสือ ผ่อนค่ารถยนต์ ค่าบ้านหรือไม่ 

             จากนั้นลองคำนวณดูว่าต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละเท่าไร? (อย่าลืมบวกราคาสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้าด้วยนะคะ) 

             ถ้าต้องการใช้เงินเดือนละ 30,000 บาท และต้องดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุอีก 20 ปี ท่านต้องเตรียมเงินไว้มากถึง 7.2 ล้านบาท จึงจะเพียงพอ จากอายุงานที่เหลือท่านควรออมเงินเดือนละเท่าไรจึงจะไปถึงเป้าหมาย ข้อสำคัญหากท่านใดคิดจะออกจากงานก่อนเกษียณอายุต้องเข้าใจว่าระยะเวลาที่ออมเงินก็จะยิ่งสั้นลง

รู้จักวิธีลงทุน
             เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจเป็นเงินส่วนใหญ่ของหลายท่านที่จะมีไว้ใช้หลังเกษียณอายุ แม้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเป็นเงินออมที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดี แต่ก็ต้องนำไปลงทุนให้เงินออมนี้มีก้อนใหญ่และเพียงพอตามเป้าหมายที่วางไว้

             การลงทุนก็มีหลากหลายวิธี เช่น ฝากเงินกับธนาคาร ลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแน่นอนการลงทุนเหล่านี้ย่อมมีผลตอบแทนและมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกที่เหมาะกับตัวเราจึงเป็นเรื่องสำคัญ

นโยบายหรือแผนการลงทุนแบบใดเหมาะกับเรา
             สิ่งสำคัญของการเลือกว่าจะลงทุนแบบใด วิธีใด ก็เหมือนการเดินทางนั่นแหละค่ะ แต่ละท่านควรจะทราบก่อนว่าตัวเองรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ระดับใด และควรลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและเป้าหมายของตัวเอง

             ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิก คือ เงินที่ได้รับจากกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือไม่เพียงพอที่จะเอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ซึ่งเป็นไปได้ 2 แบบ 
            
             แบบแรก ลงทุนในนโยบายหรือแผนที่มีความเสี่ยงสูงเกินระดับความเสี่ยงของตนเอง เช่น สมาชิกอายุ 58 ปี รู้ว่าเวลาหุ้นขึ้น มูลค่าเงินกองทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยจึงเลือกลงทุนในนโยบายที่ส่วนใหญ่เป็นหุ้น พอเกษียณอายุเอาเงินออกจากกองทุน หากราคาหุ้นลดลง จำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 

            หรือแบบที่สอง สมาชิกอายุ 30 ปี ลงทุนในนโยบายหรือแผนที่มีความเสี่ยงต่ำเกินไปเพราะกลัวความเสี่ยง รับไม่ได้หากมูลค่าเงินกองทุนจะลดลงระหว่างทางแม้ว่าจะเหลืออายุการทำงานอีกหลายปีกว่าจะเกษียณอายุก็ตาม จึงเลือกลงทุนแต่เงินฝากธนาคารและพันธบัตร โดยไม่มีส่วนผสมของหุ้นเลย แต่การลงทุนแบบนี้กลับทำให้สมาชิกเกิดความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับอาจต่ำกว่าราคาข้าวของที่แพงขึ้นทุกปี ทำให้เงินที่ได้รับไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดหวังและไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ

ตัวช่วยสำหรับสมาชิกกองทุน
             เพียงแต่ก่อนเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายหรือแผนลงทุน แต่ละท่านทำแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน (suitability test) ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) จัดไว้ให้ในเว็บไซต์หรือส่งให้กรรมการกองทุนเพื่อส่งต่อให้สมาชิกลองตอบคำถามไม่กี่ข้อ ท่านก็จะทราบได้ว่า ตัวเองรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ระดับใด จะได้ลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

             ในปี 2556 นี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะผลักดันให้ บลจ. จัดให้มีตัวช่วยดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เลือกนโยบายหรือแผนการลงทุนได้เองทำแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะท่านสมาชิกที่เลือกนโยบายหรือแผนที่ลงทุนในความเสี่ยงสูง ควรทำแบบประเมินความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับท่านจริงหรือไม่ เพียงใช้เวลานิดหน่อยในการทำแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะ...

             อย่าลืมนะคะ...รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ขอให้ทุกท่านลงทุนเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองและมีเงินตามที่คาดหวังไว้ค่ะ


วันที่อัพเดทล่าสุด 05/02/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th