หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สารพันชวนรู้
กบข. เปิดให้บริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ "แผนสมดุลตามอายุ"
ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 27 มีนาคม 2556

กบข. เปิดให้บริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ “แผนสมดุลตามอายุ” เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มระยะยาว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้เปิดให้บริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ชื่อ “แผนสมดุลตามอายุ” แก่สมาชิก กบข. เป็นครั้งแรกในมหกรรม GPF Wealth Expo 2013 ณ ห้อประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ สมาชิกให้ความสนใจเลือกแผนสมดุลตามอายุเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรูปแบบการลงทุนตอบโจทย์สมาชิกส่วนใหญ่ กล่าวคือ สมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุเพียงครั้งเดียว กบข. จะบริหารเงินลงทุนและปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโดยอัตโนมัติ ตามช่วงอายุของสมาชิก สะดวกสำหรับสมาชิกที่ไม่ถนัดด้านการลงทุน หรือไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลและไม่มั่นใจที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนตามสถานการณ์ด้วยตนเอง

“เหตุผลที่สมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุอย่างมาก ก็เพราะตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก กบข. ได้ดี ก่อนหน้านี้ กบข. ได้วิจัยพฤติกรรมการลงทุนของสมาชิก รวมทั้งศึกษาแผนทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เลือกแผนทางเลือกการลงทุนที่มีให้ เนื่องจากไม่สันทัดด้านการลงทุน ไม่มั่นใจว่าจะปรับเปลี่ยนแผนช่วงไหนดี ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดียวกันกับสมาชิกกองทุนบำนาญระดับโลก กบข.จึงเริ่มพัฒนาแผนสมดุลตามอายุ ที่มีจุดเด่น3 ข้อ คือ 1. ความง่าย เพราะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุเพียงครั้งเดียว 2. มั่นใจได้ เพราะ กบข. จะบริหารเงินลงทุน และปรับลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และ 3. มีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในระยะยาว ซึ่งจุดเด่นทั้ง 3 ข้อนี้ จะช่วยสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณให้กับสมาชิกเป็นอย่างดี” นางสาวโสภาวดีกล่าว

ทั้งนี้ หลักการบริหารเงินลงทุนภายใต้แผนสมดุลตามอายุ คือ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” โดยในช่วงเริ่มต้นทำงานจนถึงอายุ 45 ปี แผนสมดุลตามอายุจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นประมาณ 65% เนื่องจากสมาชิกยังมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนาน จึงสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในระยะยาว หลังจากนั้นแผนจะทยอยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ เมื่อสมาชิกอายุมากขึ้น

นางสาวโสภาวดีกล่าวว่า สมาชิก กบข. ทั่วประเทศจะเลือกแผนสมดุลตามอายุมากขึ้น เพราะตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของสมาชิกได้เป็นอย่างดี และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี สร้างความเพียงพอให้เงินออมหลังเกษียณ โดย กบข. ตั้งเป้าปีนี้สมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุประมาณ 5,000 ราย
วันที่อัพเดทล่าสุด 01/04/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th