หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน หุ้นตก ทำอย่างไรกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ในช่วงนี้ข่าวหุ้นตกคงทำให้หลายคนใจคอไม่ค่อยดี โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูงคงรู้สึกกังวลว่ามูลค่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนจะลดลงหรืออาจขาดทุน สำหรับสมาชิกที่ใกล้จะเกษียณอายุในช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับกันเลยทีเดียว

             อย่ากังวลมากเกินไปค่ะ เพราะการออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวจนถึงเกษียณอายุ สมาชิกก็ย่อมต้องเจอราคาหลักทรัพย์ที่ขึ้นลงตามภาวะตลาด โดยราคาหลักทรัพย์ที่ปรับลดลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น จะส่งผลต่อมูลค่าเงินกองทุนและอัตราผลตอบแทนซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี หากวันรุ่งขึ้นราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนปรับเพิ่มขึ้น มูลค่าเงินกองทุนและอัตราผลตอบแทนที่เราเห็นก็จะปรับเพิ่มขึ้น มูลค่าเงินกองทุนจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตราบใดที่สมาชิกยังไม่สิ้นสมาชิกภาพและยังไม่รับเงินออกจากกองทุน การขาดทุนหรือกำไรจะเป็นแค่เพียงทางบัญชีเท่านั้น ไม่ใช่เงินที่ได้รับจริง ๆ 

            หากเป็นช่วงที่เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ ท่านที่ลงทุนในนโยบายที่มีหุ้นก็อย่าด่วนตัดสินใจเปลี่ยนไปลงทุนในนโยบายเสี่ยงต่ำด้วยเหตุผลจากราคาหุ้นลดลง เพราะการเปลี่ยนไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นบริษัทจัดการต้องขายหุ้นในส่วนที่สมาชิกมีอยู่ซึ่งต้องใช้ราคาปัจจุบัน เท่ากับว่าขายของได้ราคาถูก จำนวนเงินที่ได้ก็น้อยลง และหากราคาหุ้นขึ้นก็เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี หรือหากอยากกลับมาลงทุนใหม่ ก็ซื้อราคาแพงกว่าที่ขายอีก ดังนั้น จึงควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการลงทุนใหม่ค่ะ

             สำหรับสมาชิกที่จะออกจากงานในช่วงเวลานี้ อย่าเพิ่งตกใจ เพราะสมาชิกสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน ซึ่งสมาชิกจะสามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้ไม่น้อยกว่า 90 วันเพื่อรอการโอนย้ายไปยังกองทุนของนายจ้างรายใหม่ ส่วนสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุก็สามารถแจ้งบริษัทจัดการขอทยอยขอรับเงินออกจากกองทุนเป็นงวดได้ 

            ดังนั้น เมื่อพบว่าราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนปรับลดลง อย่าเพิ่งตกใจเอาเงินออกจากองทุนหรือปรับพอร์ตการลงทุนโดยทันที หมั่นติดตามข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ หรือคณะกรรมการกองทุนอาจขอให้บริษัทจัดการมาวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน แนวโน้มภาวะตลาดและแผนที่จะลงทุนต่อไป เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ที่สำคัญตามที่กล่าวแล้วข้างต้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว การตัดสินใจลงทุนก็ควรมองยาว ๆ อย่าหวั่นไหวไปกับภาวะตลาดที่ผันผวนในบางช่วงเวลา เหมือนกับเรือจะไปถึงที่หมายก็อาจต้องฝ่าคลื่นลมบ้าง แต่อย่าเพิ่งถอดใจสละเรือค่ะ
วันที่อัพเดทล่าสุด 21/06/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th