หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า

Target Date ทางเลือกใหม่ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  29 เม.ย. 2557
คุณเหมาะสมกับนโยบายการลงทุนแบบใด 31 มี.ค. 2557
ขยายและยืดหยุ่นกับการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  27 ก.พ. 2557
Derivatives ของขวัญปีใหม่เพื่อการลงทุน  29 พ.ย. 2556
ความเสี่ยงในการลงทุนของสมาชิก ควรป้องกันอย่างไร  29 ต.ค. 2556
หุ้นตก ทำอย่างไรกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 21 มิ.ย. 2556
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน....ทางเลือกใหม่ในการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 17 พ.ค. 2556
นโยบายการลงทุน...ความเสี่ยงที่สมาชิกควรเลือกเอง 15 มี.ค. 2556
ตัวช่วยของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 ก.พ. 2556
คาถามหารวย 7 ม.ค. 2556
มูลค่าต่อหน่วยของกองทุนใหม่ 4 ธ.ค. 2555
กู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่ 1 พ.ย. 2555
การโอนเงินจาก PVD ไป RMF 1 ส.ค. 2555
กองทุนการออมหลังเกษียณ (Post retirement fund) 2 ก.ค. 2555
Industry Fund ทางเลือกใหม่ของสมาชิกกองทุน

1 มิ.ย. 2555

เกษียณอายุก่อนกำหนดกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

23 ส.ค. 2554

ปิดฉากการนำเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

26 ก.ค. 2554

การยกเว้นภาษีแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

12 ก.ค. 2554

รู้จักตัวเอง แบบ ชิล..ชิล

28 มิ.ย. 2554

นโยบายการลงทุนของกองทุนมาจากไหน

14 มิ.ย. 2554

Employee’s Choice @ Workplace

1 มิ.ย. 2554

คุณเลือกนโยบายการลงทุนเองหรือยัง

10 พ.ค. 2554

การปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5 เม.ย. 2554

เพราะเหตุใด ปี 2553 จึงพากันขอยกเลิกกองทุนจำนวนมาก

22 มี.ค. 2554

บริษัทจัดการเกี่ยวข้องกับการยื่นจดทะเบียนกองทุนอย่างไร

8 มี.ค. 2554

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำคัญอย่างไร

22 ก.พ. 2554

กรอบเวลาในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8 ก.พ. 2554

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2554 จะก้าวไปทางไหน

11 ม.ค. 2554

การยกเว้นภาษีแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีคงเงินและรับเงินเป็นงวด (ตอนที่ 3)

14 ธ.ค. 2553

การยกเว้นภาษีแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีคงเงินและรับเงินเป็นงวด (ตอนที่ 2)

30 พ.ย. 2553

การยกเว้นภาษีแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีคงเงินและรับเงินเป็นงวด (ตอนที่ 1)

18 พ.ย. 2553

มารู้จัก industry composite return กันเถอะ

19 ต.ค. 2553

ใครยังไม่ได้นำเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้าง

24 ส.ค. 2553

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างไร ในปี 2552 

13 เม.ย. 2553

ระบบ pension ของประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไร (ตอนที่ 2)

30 มี.ค. 2553

ระบบ pension ของประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไร

16 มี.ค. 2553

ช่องทางการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

2 มี.ค. 2553

เราเตรียมพร้อมกับการดูแลตนเองยามเกษียณกันหรือยัง

16 ก.พ. 2553

ปรับปรุงการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 ก.พ. 2553

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2553 จะก้าวไปทางไหน 19 ม.ค. 2553
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับปีวัวที่เพิ่งผ่านพ้นไป 5 ม.ค. 2553
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไตรมาส 3/2552 เติบโตมากน้อยแค่ไหน 22 ธ.ค. 2552
อยากรู้เรื่องราวและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะหาได้จากที่ใด 24 พ.ย. 2552
การเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครึ่งปี 2552 10 พ.ย. 2552
จะเลือกผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร 27 ต.ค. 2552
เพราะเหตุใดสมาชิกจึงควรให้ความสำคัญต่องบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13 ต.ค. 2552
employee’s choice ทางเลือกที่สมาชิกพอใจ 4 ส.ค. 2552
ก้าวทันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ www.ThaiPVD.com 23 มิ.ย. 2552
ท่านพอใจการบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงใด 28 เม.ย. 2552
ก.ล.ต. กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร 3 มี.ค. 2552
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลที่ดี    17 ก.พ. 2552
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  3 ก.พ. 2552 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกี่ยวข้องกับใครบ้าง 

20 ม.ค. 2552  

มารู้จัก UK Occupational Pensions กันเถอะ  

6 ม.ค. 2552  

1 ปีที่ผ่านไป มีอะไรในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

23 ธ.ค. 2551  

customer's profile และ suitability สำคัญต่อการกำหนดนโยบายการลงทุนอย่างไร  

2 ธ.ค. 2551  

ไตรมาส 3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างไรบ้าง   

18 พ.ย. 2551  

อยากมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนบริษัทอื่น จะทำอย่างไรดี   

4 พ.ย. 2551  

ข้อควรรู้เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ   

14 ต.ค. 2551  

ดูแลผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างไรในฐานะสมาชิกกองทุน   

7 ต.ค. 2551  

ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับคณะกรรมการกองทุน   

16  ก.ย. 2551  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีทิศทางอย่างไรในไตรมาส 2/2551   

19  ส.ค. 2551  

ออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไรในภาวะเงินเฟ้อ   

5 ส.ค. 2551  

ทางเลือกอื่นกับการออมเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 

29 ก.ค. 2551  

เยี่ยมเยียน Mandatory Provident Fund Schemes Authority – ฮ่องกง (ตอนที่ 2)    

15 ก.ค. 2551  

เยี่ยมเยียน Mandatory Provident Fund Schemes Authority – ฮ่องกง (ตอนที่ 1)    

8 ก.ค. 2551  

ตะลอนทัวร์กับ ThaiPVD.com ตอนที่ 2    

17 มิ.ย. 2551  

ตะลอนทัวร์กับ ThaiPVD.com ตอนที่ 1   

10 มิ.ย. 2551  

ไตรมาส 1 ปี 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตดีแค่ไหน   

27 พ.ค. 2551  

มารู้จักกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund : SWF) ตอนที่ 2   

20 พ.ค. 2551  

มารู้จักกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund : SWF) ตอนที่ 1  

13 พ.ค. 2551  

มารู้จักกองทุนลักษณะ Master Fund กันดีกว่า   

22 เม.ย. 2551  

Employee's choice   

16 เม.ย. 2551  

รู้จักนโยบายการลงทุน (2) 

8 เม.ย. 2551  

รู้จักนโยบายการลงทุน (1)   

1 เม.ย. 2551  

เลือกรับเงินเป็นงวด ดีกับตัวท่านอย่างไร  

11 มี.ค. 2551  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 50 เติบโตดีแค่ไหน   

12 ก.พ. 2551  

มารู้จัก total return index ในฐานะ benchmark ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันเถอะ   

5 ก.พ. 2551  

การแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

22 ม.ค. 2551  

เยี่ยมเยียน Central Provident Fund Board - Singapore

15 ม.ค. 2551  

คิดให้ดี หากจะนำเงินออกจากกองทุน    

2 ม.ค. 2551  

ทำไมต้องเข้าประชุมใหญ่สมาชิก    

19 ธ.ค. 2550  

เรื่องควรรู้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

4 ธ.ค. 2550  

ถ้าไม่แจ้งชื่อผู้รับประโยชน์จะมีผลอย่างไร   

20 พ.ย. 2550   

มาทำกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกกันเถอะ  

2 พ.ย. 2550   

มาหาความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ www.thaipvd.com กันเถอะ        

18 ต.ค. 2550   

ป้องกันผลประโยชน์แอบแฝงอย่างไร        

3 ต.ค. 2550   

นโยบายการลงทุนมาจากไหน        

18 ก..ย. 2550   

ตรวจสุขภาพกองทุนของคุณ     

4 ก..ย. 2550   

กู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองได้หรือไม่

21 ส..ค. 2550   

ใครๆ ก็อยากมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

2 ส..ค. 2550   

กฎกติกาในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          

18 ก.ค. 2550   

ชีวิตนี้มีมากกว่าฝากเงิน          

3 ก.ค. 2550   

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสร้าง Good Governance ได้อย่างไร          

19 มิ.ย. 2550   

ทำไมบริษัทฉันไม่มีกองทุนเหมือนเธอ          

4 มิ.ย. 2550   

เรื่องของคนชอบออม          

18 พ.ค. 2550   

หลากนโยบายหลายความเสี่ยง          

2 พ.ค. 2550   

ทางเลือกสำเร็จรูป          

17 เม.ย. 2550   

คุณรู้จักตราสารหนี้ดีแค่ไหน          

2 เม.ย. 2550   

ลายแทงขุมทรัพย์          

19 มี.ค. 2550   

เมื่อถึงเวลายื่นภาษีประจำปี         

2 มี.ค. 2550   

ก้าวทันผู้จัดการกองทุน          

16 ก.พ. 2550   

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้บอกอะไรได้บ้าง   

2 ก.พ. 2550   

Benchmark ตัวใหม่ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

18 ม.ค. 2550   

หลากหลายวิธีการออมเพื่อเกษียณ   

3 ม.ค. 2550   

รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านโปสเตอร์   

20 ธ.ค. 2549   

สัญญาออปชัน รูปแบบหนึ่งของตราสารอนุพันธ์ที่ควรรู้จัก   

30 พ.ย. 2549   

สัญญาฟิวเจอร์สในมิติที่แตกต่าง   

16 พ.ย. 2549   

ตราสารอนุพันธ์ ตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยง   

31 ต.ค. 2549   

เมื่อไหร่จะได้เงินในส่วนของนายจ้าง   

17 ต.ค. 2549   

ภาระภาษีของสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนก่อนเกษียณ   

2 ต.ค. 2549   

ทำไมต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุน   

15 ก.ย. 2549   

การติดตามผลการจัดการกองทุน   

31 ส.ค. 2549   

เขาคำนวณมูลค่ากองทุนกันอย่างไร   

16 ส.ค. 2549   

ทางเลือกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ   

31 ก.ค. 2549   

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนใน SET 50 Index Futures   

17 ก.ค. 2549   

ดอกเบี้ยขาขึ้นมีผลต่อมูลค่ากองทุนอย่างไร   

30 มิ.ย. 2549   

ถึงเวลาที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะลงทุนในต่างประเทศ..หรือยัง   

16 มิ.ย. 2549   

สินค้าตัวแรกในตลาดอนุพันธ์   

2 มิ.ย. 2549   

มาทำความรู้จักกับ…ตลาดอนุพันธ์  

16 พ.ค. 2549   

รับข่าวสารทันใจเชิญทางนี้   

28 เม.ย. 2549   

ผลการดำเนินงานของกองทุน...ต้องมีตัวเทียบวัดที่เหมาะสม       

17 เม.ย. 2549   

จัดสรรเงินลงทุน กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง         

31 มี.ค. 2549   

ใครว่าเงินฝากไม่เสี่ยง         

16 มี.ค. 2549   

หลากหลายมิติของความเสี่ยง         

28 ก.พ. 2549   

เมื่อความเสี่ยงคือโอกาส         

16 ก.พ. 2549   

คุณรู้ไหม เงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนในอะไรได้บ้าง         

31 ม.ค. 2549   

วางแผนชีวิต เพื่อวันข้างหน้าที่มีสุข         

16 ม.ค. 2549   

กองทุนท่านมีการรับรอง NAV แล้วหรือยัง         

29 ธ.ค. 2548   

ออมเพิ่มเพื่อเกษียณอย่างมีสุขกับ RMF         

15 ธ.ค. 2548   

ทำความรู้จักกับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ         

30 พ.ย. 2548   

ประหยัดภาษีด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ         

3 พ.ย. 2548   

เปิดเซฟกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ         

17 ต.ค. 2548   

ลงทุนในหุ้นโอกาสดีที่น่าลองของกองทุน         

30 ก.ย. 2548   

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวช่วยในการบริหารงานบุคคล         

16 ก.ย. 2548   

มีปัญหาปรึกษากรรมการกองทุน         

2 ก.ย. 2548   

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กบข. ...ความเหมือนในความต่าง (ภาค 2)

16 ส.ค. 2548   

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนรวม...ความเหมือนในความต่าง (ภาค 1)

8 ส.ค. 2548   

ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร

15 ก.ค. 2548   

เป็นคณะกรรมการกองทุนอย่างมืออาชีพ 

30 มิ.ย. 2548   

นายทะเบียนสมาชิกกับนายทะเบียนกองทุนต่างกันอย่างไร 

15 มิ.ย. 2548   

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

30 พ.ค. 2548   

เตรียมเงินให้พอสำหรับชีวิตหลังเกษียณ 

16 พ.ค. 2548   

เตรียมรับกับการออมภาคบังคับ

4 พ.ค. 2548   

เปลี่ยนเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18 เม.ย. 2548   

ตามไปรู้จักองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 เม.ย. 2548   

บริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็มีกองทุนได้

21 มี.ค. 2548   

มารู้จักกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนกันหน่อย        

1 มี.ค. 2548   

ผลประโยชน์ของกองทุนกระจายให้สมาชิกอย่างไร

15 ก.พ. 2548   

อย่าพลาดการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี  

1 ก.พ. 2548   

อย่านำเงินออกจากกองทุนก่อนถึงเวลาอันควร 

17 ม.ค. 2548   

เมื่องานทะเบียนสมาชิกมีมาตรฐาน...เราๆ ท่านๆ ก็หายห่วง  

4 ม.ค. 2548   

คณะกรรมการกองทุนช่วยสมาชิกได้อย่างไร

16 ธ.ค. 2547   

การได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

1 ธ.ค. 2547   

ข้อคิดเรื่องภาษี ก่อนลาออกจากกองทุน

15 พ.ย. 2547   

เลือกนโยบายการลงทุนเอง...โอกาสทองของสมาชิก 

1พ.ย. 2547   

นโยบายการลงทุนกับผลตอบแทน สัมพันธ์กันอย่างไร?    

15 ต.ค. 2547   

สร้างอนาคตด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     

1 ต.ค. 2547   

การกำหนดผู้รับประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นสำคัญไฉน

 27 ส.ค. 2547   

เหตุใดมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงลดลง

13 ส.ค. 2547   

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำบทความที่เป็นสาระน่ารู้ หรือเป็นรื่องที่อยู่ในความสนใจของสมาชิกในแต่ละช่วงเวลามาเขียนเป็นบทความที่อ่านเข้าใจง่าย  และเผยแพร่ผ่านสรรหามาเล่าเป็นระยะๆ

วันที่อัพเดทล่าสุด 30/04/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th