บุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประสบการณ์ มุมมอง และแง่คิดดีๆ จากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เตรียมพร้อมชีวิตเกษียณ

คุณสุภา ณ ลำปาง

พบกับประสบการณ์จริงของ คุณสุภา ณ ลำปาง อดีตพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ตัดสินใจออมเงินด้วยการ “ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

รูปแบบของการลงทุน

พบกับประสบการณ์จริงของ คุณสุภา ณ ลำปาง อดีตพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ตัดสินใจออมเงินด้วยการ “ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งเป็นสวัสดิการจากที่ทำงาน . เมื่อเกษียณคุณสุภามีเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากถึง 2 ล้านบาท โดยเริ่มต้นออมเพียง 5% ของเงินเดือนเท่านั้น . มาดูกันว่าจุดเริ่มต้นของการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคุณสุภาคืออะไร และเธอวางแผนอย่างไรบ้าง คลิกชมวิดีโอนี้กันเลย!


บุคคลอื่น ๆ
ที่คุณสนใจ