บทความ

ความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวดี ๆ ในแง่มุมที่หลากหลาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ

การมีระบบการออมภาคบังคับจะช่วยตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย และบรรเทาปัญหาเรื่องคนไทยขาดการวางแผนทางการเงินและมีเงินเก็บไม่เพียงพอยามเกษียณ 

อ่านต่อ

ประเภทบทความ

  • ลูกจ้าง
  • นายจ้าง
  • คณะกรรมการกองทุน
  • บริษัทจัดการ

ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่านายจ้างของแต่ละองค์กร หรือบริษัทมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้าง

หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Fund Committee (FC) คือหน่วยงานสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพการลงทุนของกองทุน

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์จากการวางแผนการลงทุน และรอรับเงินก้อนจากการออม ณ วันที่เกษียณอายุเท่านั้น

เริ่มออมเงินในกองทุนเร็ว ได้ผลตอบแทนระยะยาวที่มากกว่าจริงหรือ?

สำหรับใครที่มีความคิดเกี่ยวกับการออมเพื่อเกษียณอายุ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดมูลค่าของความมั่งคั่ง หรือผลตอบแทน

เมื่อต้องออกจากกองทุน PVD จะรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร?

ในช่วงนี้เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) บางท่านอาจกำลังประสบปัญหาจาก “วิกฤตโควิด” ซึ่งส่งผลให้ต้องออกจากงาน ลาออกจาก PVD

แนะนำกองทุน RMF for PVD เมื่อต้องย้ายออกจากกองทุน PVD

ในปัจจุบันมีบริษัทจัดการที่ให้บริการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ RMF for PVD จำนวนหลายกอง และมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย