มีมืออาชีพช่วยบริหารเงิน

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินทั้งก้อน
ตอนออกจากงานเมื่ออายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้ว 5 ปี

บทความที่น่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บทความสำหรับลูกจ้างและผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออมการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ

การมีระบบการออมภาคบังคับจะช่วยตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย และบรรเทาปัญหาเรื่องคนไทยขาดการวางแผนทางการเงินและมีเงินเก็บไม่เพียงพอยามเกษียณ 

เริ่มออมเงินในกองทุนเร็ว ได้ผลตอบแทนระยะยาวที่มากกว่าจริงหรือ?

สำหรับใครที่มีความคิดเกี่ยวกับการออมเพื่อเกษียณอายุ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดมูลค่าของความมั่งคั่ง หรือผลตอบแทน

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์จากการวางแผนการลงทุน และรอรับเงินก้อนจากการออม ณ วันที่เกษียณอายุเท่านั้น

COVID-19 กับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ช่วงนี้ได้ยินเพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หลายท่านกังวลกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พื้นที่ที่บริษัทจัดการอยากบอก

ข่าวสาร ความรู้ ที่มืออาชีพอยากบอก

เครื่องมือวางแผนเกษียณ

อยากรู้ว่าต้องมีเงินออมหลังเกษียณเท่าไหร่
และเราได้เตรียมพร้อมไว้เพียงพอหรือยัง
มาลองคำนวณดูกัน

Disclaimer
สำนักงาน ก.ล.ต จัดทำเครื่องมือวางแผนเกษีษณนี้เพื่อช่วยประมาณการ ความเพียงพอของเงินออม โดยคำนวณจากผลตอบแทนในอดีต ซึ่งมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต และการลงทุนในทรัพย์สิน เติบโตสูงก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

เริ่มคำนวณ

การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

*ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก

เริ่มคำนวณ

การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

*ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก

เริ่มคำนวณ

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวและสื่อเผยแพร่ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ