ลูกจ้าง

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการด้านการออมของลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนที่ตามกฎหมายสามารถเลือกหักเงินสะสมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2%-15% เข้ากองทุน

อ่านต่อ