สรุปหลักเกณฑ์การกำกับดูแล

สรุปหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บทบาทหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเงินของสมาชิก

ให้เติบโตตามเป้าหมาย เพื่อมีเงินพอใช้หลังเกษียณ

คู่มือการปฏิบัติงาน

การยื่นจดทะเบียนและนำส่งรายงาน

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
สำหรับบริษัทจัดการกองทุน

ข้อมูลสถิติ

  • ข้อมูลจำนวนกองทุนและการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก
  • รายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูทั้งหมด
    • รายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2564


    • รายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2563
    • รายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2563

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บทความสำหรับคณะกรรมการกองทุนและผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออมการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ

การมีระบบการออมภาคบังคับจะช่วยตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย และบรรเทาปัญหาเรื่องคนไทยขาดการวางแผนทางการเงินและมีเงินเก็บไม่เพียงพอยามเกษียณ 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับสถานการณ์โควิด-19

ตามที่ทราบกันดีว่า ปี 2564 เป็นปีที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงอายุ (Aging Society) สู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการปรับตัวในช่วง COVID-19

ปี 2564 ได้ล่วงผ่านมากว่าครึ่งปีแล้ว เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) หลายท่านอาจเริ่มหันกลับมาทบทวนการออมเงินและการลงทุนของตัวเองว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และเข้าใกล้เป้าหมายการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุมากน้อยแค่ไหน 


ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่านายจ้างของแต่ละองค์กร หรือบริษัทมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวและสื่อเผยแพร่ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ